بانک اطلاعاتی شما در حال مشاهده آخرین پست های مربوط به “بانک اطلاعاتی ” هستید 3466پست

متالورژی

جوشکاری

سرامیک

خوردگی

نانو مواد

بیو مواد

نرم افزار
شیشه‌ ها و کاربردهای آن‌ها

شیشه‌ ها و کاربردهای آن‌ها

شیشه ها دسته‌ای از مواد آمورف هستند که از منجمد شدن یک مذاب بدون فرایند کریستالیزه شدن به وجود می‌آیند. در این تعریف مواد آمورف دسته‌ای از مواد را تشکیل می‌دهند که در هنگام انجماد نظمی در ساختار کریستالی آن‌ها مشاهده نمی‌شود. در مقابل این مواد خواصی دارند که از آن تحت عنوان شیشه‌ای شدن یاد می‌شود. در این مطلب سعی داریم تا با انواع شیشه‌ها و کاربردهای آن‌ها آشنا...

1511 متالورژی 202 سرامیک 404 جوشكاری 278 خوردگی 57 بیو مواد 178 نانو مواد 71 معدن و استخراج 128 اخبار علمی 18 کنکور

آخرین اخبار شما در حال مشاهده آخرین پست های مربوط به “آخرین اخبار ” هستید 0پست

استخدامی
تازه علمی
رویداد ها