ساخت افزایشی ؛ تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها – قسمت دوم

ساخت افزایشی ؛ تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها – قسمت دوم

ساخت افزایشی تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها - تکنولوژی های FDM - پاشش ماده - MG- NPG- DOD - پاشش چسب -مشابه خمیر دندان که چگونه از تیوب خود با فشار خارج می شود، تکنولوژی های اکستروژن ماده یک ماده را از میان یک نازل، اکسترود کرده و روی یک قطعه کار می نشانند.

ساخت افزایشی ؛ تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها – قسمت اول

ساخت افزایشی ؛ تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها – قسمت اول

ساخت افزایشی تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ ها - وجود طیف وسیعی از تکنولوژی ها در پرینت سه بعدی و مواد اغلب بدین معنی است که تعدادی از آن تکنولوژی ها ممکن است موفقیت آمیز باشند، اما هر کدام از آن ها تغییراتی در دقت ابعادی، پرداخت سطحی و الزامات پس پردازش ارائه می دهند.

نگاهی کوتاه به فرآیند ساخت افزایشی

نگاهی کوتاه به فرآیند ساخت افزایشی

ساخت افزایشی (additive manufacturing) چیست ؟ یک روش ساخت است که در آن لایه هایی از یک ماده برای ایجاد یک شیء جامد ساخته میشوند. با وجود آنکه بسیاری فناوریهای پرینت سه بعدی مختلف وجود دارد، این مقاله بر فرآیند ساخت افزایشی از طراحی تا ساخت قطعه نهایی تمرکز خواهد کرد.