آشنایی با تدوین wps و pqr دستورالعمل جوشکاری و تاییده آن

آشنایی با تدوین wps و pqr دستورالعمل جوشکاری و تاییده آن

تدوین wps

بر طبق کلیه استانداردهای صنعتی ، قبل از هر گونه عملیات جوشکاری آشنایی با تدوین wps و pqr دستورالعمل جوشکاری و تاییده آن از حداقل پیش نیازهای شروع جوشکاری است. در این جزوه جزئیات تآشنایی با تدوین wps و pqr دستورالعمل جوشکاری و تاییده آن به خوبی ارائه گردید است.

شامل ۴ فصل :  ۱- مروری بر فرایندهای جوشکاری  ۲- مشخصات روش جوشکاری WPS  ۳- گزارش کیفیت روش جوشکاری و  فصل ۴ ضمائیم .

هدف از آشنایی با تدوین wps و pqr دستورالعمل جوشکاری و تاییده آن مشخص و تعیین کردن جزئیات فرایند جوشکاری یک قطعه است. برخی از کارخانه ها برای تولیدات خود گواهی کیفیت نیز تنظیم می کنند تا بوسیله آن شرایط آماده سازی، بررسی و تائید مشخصات بیان شده در روش جوشکاری ، کنترل شود براساس نوع سازه ، استانداردهای مختلفی برای طراحی و ساخت سازه در کشورهای مختلف موجود است و تقریبا در تمامی این استانداردها بخشی به جوشکاری و کنترل کیفی اختصاص داده شده است. به عنوان مثال در آمریکا ، طراحی و ساخت بویلرها، مخازن تحت فشار و نیروگاههای اتمی براساس استانداردهای منتشره از سوی انجمن ASME صورت می گیرد. همچنین برای سازه های فلزی انجمن AWS استانداردهایی را منتشر ساخته است.

انجمن API نیز برای مخازن ذخیره فولادی و لوله های انتقال گاز ، کدهایی را معرفی کرده است. امروزه خواسته های کیفیتی جوش جهت کسب استانداردهای ۹۰۰۱ ISO ، باید براسس کد ۷۲۹-EN | تنظیم گردد. این استاندارد در چهار بخش به ترتیب راهنمای انتخاب و استفاده ، خواسته های کیفیت کامل ، خواسته های کیفیتی استاندارد و خواسته های کیفیتی ابتدایی جوشکاری را مطرح می سازد. معیارهای تعیین کیفیت و کنترل کیفیت جوشکاری برای سازه ها و تجهیزات مختلف متفاوت است.ASME . See IX ، در باره کیفیت جوشکاری بویلرها و مخازن تحت فشار، استاندارد AWS. D1 . 1 ، برای کنترل کیفیت جوشکاری سازه های فلزی و ۶۵۰API | 101 , API به ترتیب برای تعیین کیفیت جوشکاری مخازن ذخیره فولادی و خطوط لوله گاز می باشد. در کشورهای اروپایی نیز استاندارد ۲۸۸-EN به تنظیم روش جوشکاری اختصاص داده شده است.

آشنایی بیشتر با دستورالعمل جوشکاری WPS

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
5
0 نظر ثبت شده
تبلیغ ایران مواد

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران