جوشکاری | بازرسی جوش | مهندسی جوشکاری | ایران مواد متالورژی جوشکاری
جوشکاری مقاومتی الکتریکی (ERW)

جوشکاری مقاومتی الکتریکی (ERW)

در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی الکتریکی (ERW) اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار تواماً انجام می گیرد. فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت ذوب نیز می رسند. اعمال جریان الکتریکی با چگالی زیاد در زمانهای کوتاه باعث به حالت خمیری درآمدن (قبل از ذوب) قطعه مورد جوشکاری می گردد. و اعمال نیروی فشار در زمانهای قبل و حین عبور جریان وجود یک مدار الکتریکی پیوسته را تضمین نموده و در زمان گرم شدن قطعه باعث فورج شدن محل جوشکاری می شود این فشار بعد از قطع جریان برق هم ادامه داشته و به فورج شدن و سپس خنک شدن محل جوشکاری کمک می کند.دمای بیشینه ای که در این فرآیندها قابل دسترسی است معمولا بالاتر از نقطه ذوب فلز پایه می باشد.ادامه بحث را بر روی اصول فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای متمرکز نموده بقیه فرآیندها نیز اصولی تقریبا مشابه با این فرایند را دارند، با این تفاوت که محدود تغییراتی در شکل تجهیزات ، متغیرها و تکنیک های فرایند اعمال گردیده تا متناسب با کاربرد مورد نظر قابل استفاده گردد.

تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

در این تحقیق ( تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی ) جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت نانوساختار زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات کاربید بور مورد بررسی قرار گرفت. کامپوزیت مورد نظر به روش نورد تجمعی و پس از 11 سیکل تولید شد. سپس نمونه هاي کامپوزیتی با استفاده از روش جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی و با در نظر گرفتن سه هندسه مختلف پین شامل استوانه اي، مربعی و مثلثی به یکدیگر متصل شدند. ارزیابی ریزساختاري جوش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد و نشان داد که پین مربعی در مقایسه با دو پین دیگر باعث خردشدن و توزیع بهتر ذرات تقویت کننده در زمینه شده است. تست کشش عرضی اتصالات نیز جهت ارزیابی خواص مکانیکی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه هاي جوشکاري شده توسط پین مربعی داراي بالاترین استحکام و بیشترین میزان ازدیاد طول در مقایسه با پین مثلثی و استوانه اي بوده است.کامپوزیتهاي با زمینه فلزي آلومینیمی به علت ویژگیهایی چون وزن سبک، استحکام بالا، مدول ویژه بالا، ضریب ،SiC . انبساط حرارتی کم و مقاومت سایشی خوب، به عنوان گروهی از مواد توسعه یافته جدید مورد توجه قرار گرفته اند به عنوان ذرات تقویت کننده سرامیکی در کامپوزیتهاي زمینه فلزي به کار برده میشوند. از B4C و TiC ،Al2O3 که کاربرد آن را گسترش داده است میتوان به ذوب آن در دماي بالا، خواص مکانیکی عالی و (B4C) مزایاي کاربید بور مقاومت شیمیایی بالا اشاره کرد.

اصول جوشکاری (Robert W. Messler.JR)

اصول جوشکاری (Robert W. Messler.JR)

جوشکاری (Welding) فرآیندی صنعتی است که در آن دو ماده (فلزی یا غیر فلزی) را به یکدیگر به روش ذوبی، غیر ذوبی، با فشار یا بدون فشار به وسیله ی ماده ی واسط (پر کننده) یا بدون ماده ی واسط جوش می دهند تا یک اتصال ایجاد شود. در واقع در فرآیند جوشکاری دو یا چند قطعه به هم متصل می شوند و یک عضو پیوسته را تشکیل می دهند. جوشکاری بر روی طیف وسیعی از فلزات از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، برنج و بسیاری دیگر از آلیاژها انجام می شود. مهندسین و جوشکاران با روش های مختلف جوشکاری و با استفاده از طیف گسترده مواد می توانند اتصال ها را با ضخامت، اندازه و شکل مورد نظر اجرا کنند. جوش ها همانند بست های مکانیکی عمل می کنند و در اتصالات سازه ها جهت انتقال نیرو و انتقال تنش ها از یک عضو سازه به عضو های دیگر استفاده می شوند.که در کتاب اصول جوشکاری (Robert W. Messler.JR) به صورت کامل به اصول جوشکاری و روش های آن پرداخته است. welding برای ایجاد یک اتصال قوی اغلب از روش ذوب قطعه با مواد واسط (پر کننده) استفاده می شود که به شکل یک حوضچه از مواد مذاب (حوضچه مذاب) می باشد، که پس از انجماد اتصال ایجاد می شود.جوشكاري را مي توان جزو صنايع مادر شناخت زيرا به ندرت مي توان كارخانه و يا مؤسسه ي توليدي و صنعتي را يا گفت كه در آن حداقل كارگاه كوچكي از جوشكاري گاز وبرق و يا هر دو وجود نداشته باشد . به غير از پيشرفت هاي وسايل و دستگاههاي جوشكري و ارائه روش هاي جديد عوامل ديگري در اين امر مؤثر بوده است . يكي از اين عوامل سرعت عمل كار وديگري ارزاني و پائين بودن هزينه مي باشد مضافاً به اينكه سبكي قطعه نا تمام شده خود قابل ملاحظه مي باشد .تجربه نشان داده است كه استحكام جوش به مراتب بيشتر از پيچ و پرچ و حتي از خود قطعه است . البته در اين ميان نبايد فراموش كرد كه جوشكاري باعث ايجاد يك اتصال دائمي مي گردد كه در نتيجه آن تعويض پذيري قطعه به ميزان از يادي از بين مي رود .

الکترودها در جوشکاری

الکترودها در جوشکاری

الكترود جوشکاری مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس ( Flux Coating ) احاطه گردیده است. قطر آن از روی قطر مغزی آن محاسبه می گردد. روکش الكترود اغلب از آهک، سلولز، اکسید سدیم، خاک رس و یا آزبست تشکیل گردیده است. از الكترود جهت پرکردن فضای اتصال مابین دو سطح مورد جوشکاری استفاده می گردد. مواد تشکیلدهنده روپوش الکترود نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی جوش را تعیین می کند . بلکه خصوصیات کاری الکترود را نیز روشن می سازد . استفاده از الکترودهایمختلف نیاز به فنون مختلفی دارد بنابراین این الکترودها را می توان مطابقخصوصیات کاری و شرایط اتصالات جوش شونده به عنوان پر کن، پی گیر سریع وشکل گیر سریع طبقه بندی نمود .بطور کلی متریال مورد استفاده در ساخت هسته الکترود را بدو گروه عمده تقسیم می کنند .گروه آهنی (نظیر فولاد) و گروه غیر آهنی(نظیر مس ، آلومینیوم) است.

متالورژی جوشکاری ( lancaster.j.f )

متالورژی جوشکاری ( lancaster.j.f )

کتاب متالورژی جوشکاری ( lancaster.j.f ) به‌عنوان اولین مرجع در این زمینه برای پوشش پیشرفت‌های صورت‌گرفته در جوشکاری به‌روز شده و گسترش یافته است. این کتاب به‌عنوان یک متن استاندارد برای آموزش جوشکاری در مدارس فنی و یک مرجع برای جوشکاران حرفه‌ای شناخته شده است.این کتاب از تصاویر و نمودارها برای تشریح پدیده‌های جوشکاری استفاده می‌کند که چرخه‌های حرارتی، جنبش‌ها، زیرساختارها و خواص فیزیکی را یکی می‌کنند. شامل تمرینات و مثال‌های متعددی است و همچنین شامل راه‌حل‌های دقیق مسائل ارائه‌شده در کتاب می‌باشد.

ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی

ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی

فرایند اصطکاکی،اغتشاشی یکی از روش هایی است که می توان از آن براي ایجاد کامپوزیت هاي سطحی استفاده ایجاد شد. نتایج حاصل از SiC کرد. به همین منظور در تحقیق حاضر لایه کامپوزیت سطحی با استفاده از ذرات متالوگرافی نمونه ها نشان داد که با افزایش تعداد پاس

جوشکاری نفوذی (Diffusion Welding)

جوشکاری نفوذی (Diffusion Welding)

جوشکاری نفوذی فرایند های جوشکاری حالت جامد آن دسته از روش های جوشکاری هستند که به کمک آنها می توان اتصال بین دو یا چند ماده را در درجه حرارت هایبسیار

قوس الکتریکی(Electric Arc)

قوس الکتریکی(Electric Arc)

قوس الکتریکی منبع حرارتی مناسبی برای مهمترین فرایند های جوشکاری است و می توان آنرا با شدت جریان زیاد تولید کرد. قوس الکتریکی(Electric Arc)