جوشکاری | بازرسی جوش | مهندسی جوشکاری | ایران مواد متالورژی جوشکاری
بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti-6Al-4V با استفاده از جوشکاری قوسی

بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti-6Al-4V با استفاده از جوشکاری قوسی

بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti-6Al-4V با استفاده از جوشکاری قوسی : نتایج حاصل از عملیات ذوب سطحی نشان دهنده ی افزایش و در میزان نیتروژن ثابت با افزایش جریان، میزان D/M افزایش می یابد.

فرایند جوشکاری با پرتو لیزر (LBW)

فرایند جوشکاری با پرتو لیزر (LBW)

فرایند جوشکاری با پرتو لیزر (LBW) : جوشكاري و برشكاري با استفاده از اشعه ليزر از روشهاي نوين جوشكاري بوده كه در دههاي اخير مورد توجه صنعت قرار گرفته است.

مجموع مقالات جوشکاری چدن ها – Welding of Cast Iron

مجموع مقالات جوشکاری چدن ها – Welding of Cast Iron

جوشکاری چدن ها - Welding Castirons - دانلود کتاب جوشکاری چدن ها - کتاب جوشکاری چدن الکترودها و طراحی اتصال برای جوشکاری چدن ها - Welding of Cast Iron - در مقایسه با فولاد کربنی، چدنها دارای قابلیت کم و محدود جوش پذیری هستند و جوشکاری چدن خاکستری به مهارت ویژه نیاز دارد.

فرایندهای جوشکاری قوسی – Arc Welding

فرایندهای جوشکاری قوسی – Arc Welding

فرایندهای جوشکاری قوسی چیست ؟ - جوشکاری قوسی چیست ؟ - جوشکاری - Arc Welding چیست ؟ - یک روش جوشکاری است که از یک منبع تغذیه جوشکاری (welding power supply) برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود (electrode) و ماده پایه و ذوب کردن فلزات در محل جوش استفاده می‌کند