آنالیز TEM (میکروسکوپ الکترونی عبوری)

آنالیز TEM (میکروسکوپ الکترونی عبوری)

آنالیز TEM روشی ویژه برای تعیین ساختار و مورفولوژی مواد است. از میکروسکوپ های الکترونی عبوری جهت مطالعات ساختار کریستال ها ، تقارن و جهت‌گیری و نقص های ...

جداول روابط تخصصی

جداول روابط تخصصی

مجموعه‌ی جداول روابط تخصصی که در این پست برای دسترسی در اختیار شما قرار داده است، مجموعه ای از یکاها، فرمول ها، استانداردهای کاربردی ...

اسپکترومتری ترکیبی XRD-XRF

اسپکترومتری ترکیبی XRD-XRF

اسپکترومتری ترکیبی که از X-RAY برای آنالیز اکسید یا عناصر و دیفراکتومتری X-RAY به منظور آنالیز فازی یا مینرالی برای ارزیابی آهک طراحی شده است...

آنالیز توسط میکروسکوپ نوری (OM)

آنالیز توسط میکروسکوپ نوری (OM)

میکروسکوپ نوری نوعی از میکروسکوپ است که از نور مرئی برای مشاهده اجسام استفاده می کند. در این مقاله مفاهیم بنیادین، انواع و ساختمان و کاربردهای میکروسکوپ ...

ساخت سیاه ترین ماده‌ی جهان!

ساخت سیاه ترین ماده‌ی جهان!

سیاه ترین ماده جهان توسط دانشمندان دانشگاه MIT به طور اتفاقی کشف شد. این ماده عجیب، تنها 0.0005 درصد نور را بازتاب می دهد...

متالوگرافی و کاربردهای آن

متالوگرافی و کاربردهای آن

متالوگرافی و کاربردهای آن : علم متالوگرافی به بررسی و مطالعه اندازه دانه ٬ درصد فازها ٬ نحوه توزیع و یکنواختی وشکل فازها می پردازد.