ASM هندبوک جلد ۹ متالوگرافی و ریزساختارها

Metallography and Microstructures

ASM Handbook Vol 9_iran-mavad.com

شرح :

ASM هندبوک جلد ۹ متالوگرافی و ریزساختارها :کمپانی علم مواد آمریکا یکی از بزرگترین مراجع مهندسی مواد, سالها پیش اقدام به گرد آوری مطالب مهندسی و علم مواد در ۲۱ جلد قطور کرد که این رویداد یکی از بزرگترین خدمات به جامعه مهندسین مواد بوده و هست .مزیت این هندبوک ها در آن است که بسیار حساب شده طبقه بندی شده اند بگونه ای که کاربر از میان چندین هزار صفحه می تواند مطلب مورد نیاز خود را بسرعت بیاید. متالوگرافی  (Metallography)آماده سازی نمونه ها برای بررسی های میکروسکوپی و مطالعه ریزساختار به منظور تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آن آلیاژ خاص می باشد.متالوگرافی شامل آماده سازی، ریزساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی آماده سازی شامل تهیه قطعه ای از فلز، برش تکه ای کوچک از این فلز، قرار دادن آن در داخل مواد مانت (به سبب کوچک بودن بیش از اندازه این قطعات، جابه جایی آن ها سخت است)، سایش سطح فلز با انواع مختلفی از ساینده های ریز، پولیش قطعه تا زمان برطرف شدن کلیه خراش های ناشی از سایش نهایی، قرار دادن نمونه در معرض یک محیط خورنده (معمولا اسیدی) و در نهایت مشاهده آن در میکروسکوپی با محدوده بزرگنمایی ۱۵۰۰-۵۰ برابر می باشد.  هندبوک پیش رو جلد نهم هندبوک ASM می باشد در این هندبوک به روش های آماده سازی نمونه ها فرایند متالوگرافی و بررسی ریزساختارهای فلزات پرکاربرد پرداخته شده است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات:۱۶۸۲

حجم: ۵۸۸MB

لینک دانلود

لینک کمکی

 مشاهده مطالب مرتبط 

فهیمه حسینی

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید