پدیده نفوذ (diffusion)

پدیده نفوذ (diffusion)


diffusion

شرح :

پدیده نفوذ (diffusion) : در این فصل یکی از پدیده هابی بررسی می شود که از نتایج رابطه بین خواص و ساختار است و نقش بسیار مهمی در بسیاری از پدیده ها دارد. نفوذ حرکت اتم ها در داخل ماده در مقیاس اتمی است. اتم ها تمایل دارند از جایی که غلضتشان زیاد تر است به جایی بروند که غلضت ان اتم کمتر است .  در مقیاس اتمی نفوذ حرکت اتم ها از یک مکان اتمی به مکان اتمی دیگر است . در کل دو مکانیزم کلی برای نفوذ در جامدات قابل تصور است . نفوذ از طریق جاهای خالی و نفوذ بین نشینی. نیروی محرکه نفوذ تفاوت غلظت است. بنابر این اتمها تمایل دارند از جایی که غلظت انها زیاد است به جایی بروند که غلظت ان کمتر است . نفوذ همیشه برای کاهش در انرژی آزاد گیبس انجام می شود. دو ساز و کار متداول برای نفوذ اتم ها به درون یک جامد وجود دارد و نوع ساز و کار غالب نیز به نوع محل های اشغال شده در شبکه ارتباط می یابد. تم های جانشین معمولا به وسیله ی ساز و کار مکان های خالی از اتم جا به جا شده و نفوذ می کنند. در صورتی که اتم های کوچکتر بر اثر اعمال نیروی آن ها بر اتم های بزرگ پیرامون به طور بین نشین حرکت کرده و جابجا می شود.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۹۰

حجم :۳٫۶۰MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
4.18
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران