کتاب مقاومت مصالح بیر-جانسون به همراه حل تشریحی مسائل

جزوه و کتاب مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی
مقاومت مصالح جانسون

مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

هدف اصلی از درس مقاومت مصالح فراهم کردن دست مایه ای است که مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ماشین های گوناگون و سازه های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازه ی معلوم شامل محاسبه تنش ها و تغییر شکل هاست. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن در استقامت ورزیدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالی بدون شکست ماده. این بخش به مفهوم تنش و به معرفی روش های مورد استفاده برای تحلیل و طراحی ماشین ها و سازه های باربر اختصاص دارد.

نیروی وارد بر سطح یا شدت نیروهای توزیع شده روی یک مقطع را تنش وارد بر آن مقطع می نامند و آن را با حرف یونانی σ (سیگما) نشان می دهند. بنابراین تنش در عضوی که مساحت سطح مقطع آن A و تحت تأثیر بار محوری P باشد به صورت σ=F/A بیان می شود.

بارگذاری محوری به نیروهای اعمال شده در راستای محور طولی عضو گفته می شود. به عبارت دیگر نیروهایی که باعث دراز یا کوتاه شدن عضو می شوند، نیروهای محوری هستند. به معادله σ=F/A تنش عمودی گفته می شود که در آن F بارگذاری محوری بروی سطح مقطع A است. این معادله نشان دهنده تنش میانگین روی مقطع است و نه تنش در یک نقطه خاص مانند Q از مقطع.

به طور کلی، مقدار به دست آمده برای تنش σ در نقطه Q با مقدار تنش میانگین حاصل از معادله σ=F/A فرق دارد. اما در عمل فرض می شود توزیع تنش های عمودی در عضو تحت بارگذاری محوری در مجاورت نقاط اعمال بار ها یکنواخت است.برای اینکه توزیع تنش ها در مقطه معینی یکنواخت باشد، لازم است خط اثر بارهای عمودی از مرکز جرم مقطع بگذرند. چنین بارگذاری را بارگذاری محوری مرکزی می نامند. در بارگذاری محوری خارج از مرکز، توزیع تنش ها یکنواخت نیست.

کتاب مقاومت مصالح بیر-جانسون یکی از معروف ترین مراجع برای مقاومت مصالح است که به عنوان مرجع اصلی رشته های مهندسی مواد، مکانیک و عمران در بسیاری از دانشگاه های کشور تدریس می شود. سبک نگارش روان و حل مثال های متعدد در تمامی فصل ها باعث شده که این کتاب به یکی از بهترین مراجع برای یادگیری درس مقاومت مصالح تبدیل شود.

این کتاب مشتمل بر یازده فصل به شرح زیر است:

 • فصل۱: مقدمه – مفهوم تنش
 • فصل۲: تنش و کرنش – بارگذاری محوری
 • فصل۳: پیچش
 • فصل۴: خمش خالص
 • فصل۵: تحلیل و طراحی تیرها در خمش
 • فصل۶: تنش برشی در تیرها و عضوهای جدارنازک
 • فصل۷: تبدیلات تنش وکرنش
 • فصل۸: تنش‌های اصلی در شرایط معین بارگذاری
 • فصل۹: خیز تیرها
 • فصل۱۰: ستون‌ها
 • فصل۱۱: روش‌های انرژی
 • پیوست

در ادامه برای یادگیری دقیق تر مسائل این درس، حل مسائل این کتاب در بخش پیوست قرار داده شده است.

هم چنین در این بخش جزوات مقاومت مصالح بهترین اساتید کشور برای استفاده در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده شده است.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
3.13
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران