ماهیچه در ریخته گری Casting cores

ماهیچه ریخته گری

cores in casting

ماهیچه ریخته گری Casting cores

 

شرح:

ماهیچه در ریخته گری Casting cores : ماهیچه قسمتی از قالب است که سوراخ و شکاف داخل جسم ریختگی را ایجاد می کند و بیشتر به ماسه ای گفته می شود که به وسیله جعبه ماهیچه ساخته شده است و پس از سخت شدن و خارج شدن ان از داخل جعبه ماهیچه مورد استفاده قرار می گیرد. ماهیچه هایی که از جنس مواد قالب و همزمان با قالب گیری به نام ماهیچه تر ساخته می شوند از مفهوم حقیقی ماهیچه دور می باشند. انواع دیگری از ماهیچه های فلزی وجود دارند که در قالب های دائمی مورد استفاده قرار می گیرند و مبانی ماهیچه سازی در مورد آنها مصداق ندارد. هر ماهیچه شامل دو قسمت بدنه ماهیچه و تکیه گاه ماهیچه می باشد.

 در ریخته گری ماهیچه ها نقش خالی گذاشتن مکان هایی که برای ریخته گری نیاز است را دارند . ماهیچه داخل جهت ایجاد خطوط داخلی و محفظه خالی قطعه ریختگی به کار می رود. البته می توان قطعه ای را بدون استفاده از ماهیچه قالب گیری کرد که اصطلاحا مدل مربوطه را (مدل ساده) می گویند. در قطعاتی که قسمت خارجی پیچیده دارند، استفاده از ماهیچه خارج کار قالب گیری را خیلی ساده و راحت می کند. استفاده از ماهیچه خارج باعث می شود که قطعات آزاد، پس قالب ساده گچی و سطح جدایش اضافی دیگر مورد استفاده قرار نگیرند.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران