فوم های پلیمری (S.T. Lee)

POLYMERIC FOAMS

S.T. Lee

Polymeric Foams_iran-mavad.com

 شرح :

فوم های پلیمری (S.T. Lee) : فوم جسمی است که از دو فاز مختلف گاز و جامد تشکیل شده است . در مورد فوم های پلیمری فاز جامد از پلیمر ساخته شده است . در یک توده فومی دو نوع فضای خالی در بخش پلیمری می تواند وجود داشته باشد که آنها را سلول می نامند . از این رو دو نوع سلول شامل باز و بسته در فوم ها وجود دارند . در مورد فوم های سلول باز فاز گاز موجود نیز پیوسته است در حالی که در فوم های سلول بسته فازگاز ناپیوسته است . نوع سلول شدیداً خواص مکانیکی و حرارتی فوم های پلیمری را تغیر می دهد . انواع فوم های پلیمری به شرح زیر است :فوم پلی استایرن،فوم پلی یورتان ،فوم فنلیک،فوم اوره فرمالدئیک ،فوم پلی وینیل کلراید وینیل الکل –فرمالدئید ،فوم اپوکسی ،فوم های دیگر از میان این فوم ها مورد یک تا پنج در عایق کاری ساختمانی و پانل های ساندویچی به کار برده شدهاند . شایان ذکر است که در پانل های ساندویچی اغلب فوم های سخت که سلول باز هستند به کار برده می شوند . پلیمر های که در ساخت این فوم ها استفاده می شوند به دو دسته کلی گرمانرم و گرما سخت تقسیم می شوند .فوم های پلی استایرن و PVCمثال های مورد اول (گرما نرم) و فوم های فنلیک،اوره فرمالدئید و پلییورتان مثال های مورد دوم(گرما سخت)هستند . از این رو بسته به نوع پلیمر به کار رفته در فوم ساخته شده نحوه تولید آن متفاوت است .آنچه که در مورد فوم های مختلف اهمیت دارد نوع پلیمر و نوع گازی است که در سلول های آن قرار دارند . این دو عامل ضریب هدایت حرارتی و یا توانایی یک فوم را در ایفای نقش عایق حرارتی تعیین می کند.

قالب بندی: pdf

تعداد صفحات :۳۱۹

حجم :۸٫۶۱MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران