جوشکاری مقاومتی

Resistance welding_iran-mavad.com

جوشکاری مقاومتی

شرح:

جوشکاری مقاومتی: در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی، اتصال دو سطح توسط حرارت وفشار تواماً انجام می گیرد. فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت ذوب نیز می رسند. اعمال جریان الکتریکی با چگالی زیاد در زمانهای کوتاه باعث به حالت خمیری درآمدن (قبل از ذوب) قطعه مورد جوشکاری می گردد. و اعمال نیروی فشار در زمانهای قبل و حین عبور جریان وجود یک مدار الکتریکی پیوسته را تضمین نموده و در زمان گرم شدن قطعه باعث فورج شدن  محل جوشکاری می شود این فشار بعد از قطع جریان برق هم ادامه داشته و به فورج شدن و سپس خنک شدن محل جوشکاری کمک می کند.دمای بیشینه ای که در این فرآیندها قابل دسترسی است معمولا بالاتر از نقطه ذوب فلز پایه می باشد. جوشکاری  مقاومتی نقطه ای فرایند مهمی در صنعت محسوب می شود.در جوشکاری  مقاومتی نقطه ای  الکتریکی،از الکترود های آب گرد استفاده  می شود و از این رو گرما با عبور جریان الکتریکی زیاد در زمان کم تعیین می شود. جوشکاری مقاومتی نقطه ای به طور گسترده برای مونتاژ قطعات فلزی مانند اتومبیل استفاده می شود.جوشکاری مقاومتی نقطه ای فرآیندی است که در آن سطوحی که بر روی هم قرار گرفته اند از طریق حرارت تولید شده در یک یا چند نقطه به هم متصل می شوند. گرمای تولید شده در این نقاط، حاصل از فلوی جریان الکتریکی است که بین الکترودها برقرار می شود و از میان قطعات نیز عبور می کند. ضمن اینکه الکترودها در این وضعیت با اعمال فشاری خاص، سطوح را به نزدیک می کنند.مدار ثانویه یک دستگاه جوشکاری مقاومتی از یک سری مقاومت تشکیل شده اس. به عبارت دیگر در فرمول ژول مجموع مقاومت هایی است که در سیستم داریم. بنابراین گرمای تولید شده در هر نقطه ای در مدار به طور مستقیم با مقدار مقاومت الکتریکی در آن نقطه متناسب است.

جوشکاری مقاومتی ، کتاب اول :

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۶۷

حجم :۱٫۳۶MB

لینک دانلود

جوشکاری مقاومتی ، کتاب اول :

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۴۲

حجم :۱٫۱۶MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterate
1.67
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران