تولید پودر آلومینا با استفاده از روش سنتز احتراقی Synthesis of nanocrystalline alumina powder

تولید پودر آلومینا با استفاده از روش سنتز احتراقی

Synthesis of nanocrystalline alumina powder

sample article

تولید پودر آلومینا با استفاده از روش سنتز احتراقی

Synthesis of nanocrystalline alumina powder

شرح:

تولید پودر آلومینا با استفاده از روش سنتز احتراقی : امروزه روش های مختلفی برای تولید پودرهایی با ابعاد نانومتری مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از روش های ساده برای تولید اینگونه پودرها روش سنتز احتراقی محلول می باشد که از طریق واکنش حاصل از احتراق یک ژل، سنتز صورت می گیرد. هدف از تحقیق حاضر سنتز پودر آلومینا با ابعاد نانومتری و حداقل میزان آگلومره شدن با استفاده از کنترل ترکیب شیمیایی ودمای انجام واکنش می باشد. دراین راستا از نیترات آلومینیوم به عنوان عامل تأمین کننده یون های آلومینیوم و از ترکیب اوره و آمونیوم استات بعنوان مخلوط سوخت استفاده شد. در این تحقیق جهت آنالیز ترکیب شیمیایی وتعیین اندازه کریستال های تولید شده و بررسی پارامتر های کنترل کننده فرایند ( از جمله ترکیب شیمیایی و دمای احتراق ) از آنالیز پراش اشعه ایکس استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند. که با انتخاب دمای بهینه و ترکیب شیمیایی مناسب ( در این تحقیق دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد و ترکیب سوخت حاوی ۸۰ درصد اوره و ۲۰ درصد آمونیوم استات تعیین شد)، واکنش در جهتی هدایت می شود که می توان به پودرهایی با اندازه کریستالی کوچکتراز ۱۰۰ نانومتر و حداقل میزان آگلومره شدن دسترسی پیدا نمود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۱۱

حجم :‌ ۶۷۷KB

لینک دانلود

تولید پودر آلومینا با استفاده از روش سنتز احتراقی

Synthesis of nanocrystalline alumina powder

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران