تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME

The interpretation and evaluation of defects_iran-mavad.com

تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME

شرح:

تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME: به طور کلی عیوب حاصل در جوش را میتوان بصورت ساده ای طبقه بندی کرد:الف) عیوب ریشه ای جوش ب)عیوب داخلی یا میانی جوش ج)عیوب سطحی یا روی جوش.به طور کلی عیوب حاصل در جوش را میتوان به صورت ساده ای طبقه بندی کرد:عیوب ریشه ای جوش، عیوب داخلی جوش،عیوب سطحی و یا جانبی جوش در این طبقه بندی عیوب ریشه ای به نواقصی اطلاق می شود که معمولا در پاس یک“Root Pass”  بوجود می آید و جزء نواقص مهم شمرده می شود، عیوب داخلی نواقصی است که در قسمت “ Filling Hot Pass” بوجود می آید و از نظر اهمیت در درجه دوم قرار دارد و عیوب سطحی یا جانبی که در بعضی موارد با بازرسی عینی نیز قابل رویت می باشند و در پاس رو یا “Cap” ایجاد می شوند که به آسانی قابل تعمیر هستند. البته نقص Crack که به صورتهای مختلف مشاهده می شود می تواند در کلیه پاسها بوجود آید و یکی از عیوب بسیار مهم جوش تلقی می شود. علت بوجود آمدن این عیب می تواند کم بودن فاصله دو لبه قطعه کار در محل اتصال (بسته بودن گپ)، استفاده از الکترود با قطر زیاد همراه با جریان کم که حرارت کافی برای ذوب لبه قطعه کار را ایجاد نخواهد کرد و در نهایت چنانچه فاصله دو لبه قطعه کار و الکترود انتخابی مناسب باشند، علت اصلی میتواند کم بودن جریان برق باشد که قادر به ایجاد حوضچه مذاب با حرارت کافی نیست. در مورد جوشکاری با گاز علت امر می تواند گذشته از بسته بودن درز جوش، کم بودن حرارت شعله نیز باشد. تصویر L.O.P. در کلیشه پرتونگاری بصورت یک خط تیره در وسط خط جوش مشاهده می شود، یعنی دقیقاً در مسیر پاس یک و با توجه به اینکه دو لبه قطعه کار ذوب نشده باقی می ماند. در اکثر موارد تیرگی با ابعاد هندسی مشاهده می شود. کتاب موجود در لینک زیر حاوی تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME در آزمایشگاه صنعتی است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۳۷

حجم :۲٫۰۴MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران