ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی ، ترکی است که از فرایندی شامل خوردگی پیوسته و کرنش فلز به علت تنش های اعمالی یا باقیمانده ناشی می شود. با وجود موضوع پلیمرها و کامپوزیت ها در سال های اخیر، فلزات به دلیل استحکام، سختی، چقرمگی و محدوده کاری دما بالای آن ها ، اهمیت خودشان را در سازه ها حفظ کرده اند.

متأسفانه ، فلزات در معرض خوردگی هستند (فلزات نجیب، همچون طلا و پلاتین برای این استثناء هستند، اما آن ها نسبتاً برای استفاده معمول بسیار نایاب هستند). خوردگی می تواند شکل های زیادی بگیرد؛ شکلی که در اینجا در نظر گرفته می شود واکنش خوردگی و تنش مکانیکی برای تولید شکست توسط ترک است. این نوع از شکست که به اصطلاح ترک خوردگی تنشی شناخته می شود، اغلب به صورت SCC مختصر شده است.

همانطور که در پایین توضیح داده خواهد شد، SCC ممکن است به وسیله مکانیزم های مختلفی رخ دهد؛ وقتی که ترک به طور معلوم از تردی هیدروژنی ناشی می شود، این حالت ممکن است در فضای SCC به کار رود. هرچند این تشخیص تا اندازه ای دلخواه است؛ اما مکانیزم های SCC اغلب نامطمئن است و شکست های زیادی که در حقیقت به علت اثرات هیدروژن است، به طور قراردادی برای SCC نسبت داده شده است.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران