ترک خوردگی تنشی در خطوط لوله (Y. Frank Cheng)

ترک خوردگی تنشی در خطوط لوله (Y. Frank Cheng)

Stress Corrosion Cracking of Pipelines(Y. Frank Cheng)

ترک خوردگی تنشی در خطوط لوله (Y. Frank Cheng)

Stress Corrosion Cracking of Pipelines

شرح:

ترک خوردگی تنشی در خطوط لوله (Y. Frank Cheng): خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. با این توضیح می‌توان گفت که هیچگاه نمی‌توان به طور کامل از خوردگی جلوگیری نمود، بلکه باید به نحوی میزان خوردگی را به حد قابل قبول رسانید. خوردگی سبب به وجود آمدن زیان‌های فراوانی در کارایی سیستم‌های مختلف می‌گردد.ترک خوردن در اثر خوردگی توام با تنش که نتیجه اعمال همزمان تنش های کششی و محیط خورنده روی فلز می باشد، خوردگی تنشی نام دارد.معمولا دو گروه مهم از مواد دچار این نوع خوردگی می شوند:۱٫ فولادهای ضد زنگ در محیط های حاوی یون کلرید۲٫ برنج ها در محیط های آمونیاکی. از ویژگی های ترک های خوردگی تنشی این است که عمود بر تنش اعمالی رشد می کنند.ویژگی تنش در خوردگی تنشی:۱٫ تنش کششی باشد.۲٫ به اندازه کافی بزرگ باشد۳٫ از هر نوعی می تواند باشد (مکانیکی یا پسماند)در این نوع خوردگی عامل تنش به عنوان شروع کننده است و در نهایت، شکست توسط عامل مکانیکی صورت می گیرد.فاکتورهای مهم در SCC: درجه حرارت، ترکیب شیمیایی محلول، ترکیب شیمیایی فلز، تنش و ساختمان فلز می باشد.به دلیل پیچیدگی اندرکنش بین محیط های مختلف، ماهیت آلیاژ، ساختار متالورژیکی و … امکان وجود یک مکانیزم واحد برای خوردگی تنشی تمام سیستم های فلز-محیط وجود ندارد.الف. مکانیزم های متالورژیکی:۱٫ هم صفحه بودن نابجایی ها: در فولادهای زنگ نزن که مستعد خوردگی تنشی هستند، نابجایی ها به صورت دسته های هم صفحه قرار دارند. در حالی که در آلیاژهای که مقاوم هستند، نابجایی ها به صورت سلولی یا در هم پیچیده قرار دارند.۲٫ پیرتنشی و جدایش میکرونی: در پیرتنشی فولادهای زنگ نزن آستنیتی، سیلان های پلاستیکی ناگهانی و تند اتفاق می افتد. این پدیده همراه با جدایش میکرونی اتم های حل شونده به نواقص دینامیکی در ساختار کریستالی است. این نوع جدایش می تواند باعث رفتار ترک خوردن در اثر خوردگی تنشی از طریق میان دانه ای شود.۳٫ جذب شدن: عوامل فعال سطحی به سطح جذب شده و با باندهای تحت کرنش در نوک ترک واکنش نموده و باعث کاهش استحکام باند شده و سبب اشاعه ترک می شوند. لینک زیر حاوی کتاب ترک خوردگی تنشی در خطوط لوله (Y. Frank Cheng) است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۲۷۴

حجم :۵٫۸MB

لینک دانلود

ترک خوردگی تنشی در خطوط لوله (Y. Frank Cheng)

Stress Corrosion Cracking of Pipelines

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران