بررسی پارامترهای ریخته گری و عناصر آلیاژ بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آلومینیم خالص

بررسی پارامترهای ریخته گری و عناصر آلیاژ بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آلومینیم خالص

بررسی پارامترهای ریخته گری

دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما : دکتر مسعود امامی

استاد مشاور : دکتر رضا محمودی ، دکتر فرشاد اخلاقی

نگارش : ابولفضل گودرزی زاده

حضور و اثر اکسیدهای پوستهای آلومینیوم در کاهش خواص الکتریکی و مکانیکی از جمله عوامل مهمی است که در کیفیت سیمهای آلومینیومی مؤثر است. جهت بررسی اثر این نوع اکسیدها برخواص الکتریکی و مکانیکی، از سه روش افزایش ارتفاع بارریزی، افزایش برگشتی (سبمهای تولیدشده قبلی) و همزدن منظم و متوالی مذاب جهت افزایش میزان اکسید در توده مذاب استفاده بعمل آمد.

در بررسی پارامترهای ریخته گری ملاحظه شد که افزایش اکسیدهای پوستهای بصورت مضاعف (اکسید و تخلخل) در کاهش هدایت الکتریکی و چگالی و افزایش طول نسبی و افزایش جزئی در استحکام کششی نمونه های اکسترودشده مؤثر هستند. همچنین دمای فوق ذوب تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد اثر قابل ملاحظه ای در کاهش هدایت الکتریکی ندارد. در بررسی اثر عناصر آلیاژی ملاحظه کردید که افزایش عنصر پریتکتیک ساز تیتانیوم سبب کاهش قابل ملاحظه در هدایت الکتریکی آلومینیوم و در مقابل افزایش عنصر بر (B)

موجب ترکیب این عنصر با تیتانیوم بصورت ترکیبات برایدی و افزایش هدایت الکتریکی میگردد. ترکیب دوتایی تیتانیوم بر نیز بعنوان جوانه را مورد استفاده قرار گرفت که مشاهده شد افزایش دانسیته مرزدانه (کاهش اندازه دانه) تأثبر اندکی بر کاهش هدایت الکتریکی دارد. همچنین عناصر آهن و کبالت در مقادیر کمتر از یک درصد به مذاب آلومینیوم افزوده شدند که در نهایت با وجود کاهش جزئی هدایت الکتریکی با ارائه ذرات ریز و پراکنده پس از اعمال کار مکانیکی موجب افزایش استحکام کششی در دمای محیط و دمای بالا نسبت به نمونه های فاقد عناصر آلیاژی گردیدند.

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
  • دانلود فقط با IP ایران امکانپذیر است. در صورت عدم مشاهده باکس قرمز رنگ دانلود، VPN خود را خاموش نموده و صفحه را رفرش کنید.

  • پسورد فایل فشرده : www.iran-mavad.com

دانلود پایان نامه بررسی پارامترهای ریخته گری و عناصر آلیاژ بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آلومینیم خالص
4Mb PDF

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران