انواع خوردگی در فلزات و روش های کنترل آن

انواع خوردگی و روش های جلوگیری از آن

انواع خوردگی

خوردگی فلزات ، انواع و روش های کنترل

Corrosion of Metals

خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. با این توضیح می‌توان گفت که هیچگاه نمی‌توان به طور کامل از خورده شدن جلوگیری نمود، بلکه باید به نحوی میزان خورده شدن را به حد قابل قبول رسانید. خورده شدن فلزات سبب به وجود آمدن زیان‌های فراوانی در کارایی سیستم‌های مختلف می‌گردد. علاوه بر خسارت‌های جانی از نظر اقتصادی نیز خسارت‌های فراوانی ایجاد می‌نماید. به طور کلی برای بررسی یک آلیاژ از نظر مقاومت در برابر خورده شدن باید پارامترهای گوناگونی را مورد بررسی قرار داد، اما شاید متداول‌ترین راه برای بررسی مسائل خوردگی فلزات و همچنین مقایسه فلزات مختلف با یکدیگر، بیان نمودن سرعت و یا نرخ انجام واکنش خوردگی باشد. برای انجام این کار راه ها و مقیاس‌های متفاوتی وجود دارد. دما عامل موثری در شدت تخریب است. افزایش دما معمولا سرعت انجام واکنش ها را بیشتر می کند. در محیط های دریایی ، مهمترین آلاینده کلر است که به شدت باعث تخریب می شود. فلز در محیط های اسیدی معمولا بیشتر از محیط های قلیایی خورده می شود. در جایی که اکسیژن بیشتر است خوردگی فلزات بیشتر است.

انواع خوردگی

در این کتاب انواع خوردگی فلزات و روش های کنترل آن ذکر شده است. محیط هایی که حاوی گاز ها و بخارات گوگردی و سایر ذرات هستند در رده محیط های صنعتی قرار می گیرند. چنانچه در این محیط ها رطوبت (معمولاً به شکل آب باران) نیز وجود داشته باشد، خوردگی فلزات تشدید می شود؛ زیرا با مرطوب شدن سطح قطعات گالوانیزه با آب باران، رطوبت با ترکیبات گوگردی محیط واکنش داده و سبب تشکیل سولفات و سولفید روی می شود. محصول چنین واکنشی در آب انباشته شده روی سطح قطعه حل شده و پوشش گالوانیزه را تخریب می کند و سطح بدون پوشش را در معرض خوردگی شدید قرار می دهد.

از طریق این +لینک می توانید به کتاب ها و آموزش های مهندسی خوردگی دسترسی پیدا کنید.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
پسورد فایل ها www.iran-mavad.com
دانلود انواع خوردگی و روش های جلوگیری
816KB PDF

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران