اطلس منحنی های خستگی خوردگی Atlas of Stress Corrosion and Corrosion Fatigue Curves

اطلس منحنی های خستگی خوردگی Atlas of Stress Corrosion and Corrosion Fatigue Curves

Atlas of Stress Corrosion and Corrosion Fatigue Curves_iran-mavad.com

اطلس منحنی های خستگی خوردگی و خوردگی تنشی

A. J. McEvily

Atlas of Stress Corrosion and Corrosion Fatigue Curves

شرح:

اطل

اطلس منحنی های خستگی خوردگی Atlas of Stress Corrosion and Corrosion Fatigue Curves :ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. با این توضیح می‌توان گفت که هیچگاه نمی‌توان به طور کامل از خوردگی جلوگیری نمود، بلکه باید به نحوی میزان خوردگی را به حد قابل قبول رسانید. خوردگی سبب به وجود آمدن زیان‌های فراوانی در کارایی سیستم‌های مختلف می‌گردد خوردگی تنشی شکست یک ماده بدلیل تاثیر همزمان خوردگی و تنش کششی کمتر از تنش نامی ماده است.افزایش تنش پسماند کششی، آلیاژی شدن، قرارگیری پتانسیل خوردگی در آغاز رویینگی (ایجاد لایه نگهدارنده) و پایان رویینگی (نابودی لایه نگهدارنده) احتمال این گونه خوردگی را افزایش می‌دهند.خستگی خوردگی به تاثیر همزمان خستگی و محیط‌های خورنده گفته می‌شود.موادی که در حالت عادی از خود حد خستگی نشان می‌دهند، در حضور محیط خورنده حد خستگی نداشته و به علت تجمع تنش در نوک ترک خستگی، از کرنش سختی نوک ترک و یا گرد شدن آن جلوگیری می‌شود.شکست فلز در اثر تنش های متناوب سیکلی را خستگی می نامند . معمولا شکست های خستگی در تنش های زیر نقطه تسلیم و بعد از تعداد زیادی نوسانات تنشی اتفاق می افتد . در شکل زیر شماتیک خستگی یک میله استوانه ای نشان داده شده است . به طور کلی شکست ناشی از خستگی مشتمل بر ناحیه بزرگی است که صاف بوده و ناحیه کوچکی که زبر و خشن است و دارای ظاهر کریستالی می باشد . مطالعات نشان داده اند که در مرحله اشاعه ترک های خستگی در فلز ، تنش های متناوب باعث کوبیدن سطوح شکست روی یکدیگر و صاف کردن آن ها می گردد . اشاعه ترک تا موقعی که سطح مقطع فلز آن قدر کم شود که تنش روی آن از تنش نهایی فلز بیشتر شده و شکست ترد در نمونه واقع گردد ، ادامه می یابد . شکست ترد معمولا ظاهر زبرتری دارد . ظاهر معمول شکست های ناشی از خستگی منجر به نامگذاری غلط آن به کریستالیزاسیون شده است . فایل زیر حاوی کتاب اطلس منحنی های خستگی خوردگی Atlas of Stress Corrosion and Corrosion Fatigue Curves است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۵۳۴

حجم :۱۸٫۸MB

لینک دانلود

اطلس منحنی های خستگی خوردگی و خوردگی تنشی

A. J. McEvily

Atlas of Stress Corrosion and Corrosion Fatigue Curves

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران