بهبود خصوصیات سطحی آلیاژ منیزیم

بهبود خصوصیات سطحی آلیاژ منیزیم

با کامپوزیت سازی سطحی با CNTها

شرح :

بهبود خصوصیات سطحی آلیاژ منیزیم با کامپوزیت سازی سطحی با CNTها: در این تحقیق به بررسی کامپوزیت سازی سطح آلیاژ منیزیم AZ31B با CNT به روش FSP پرداخته شد. پارامترهای مورد بررسی عبارت بودند از سرعت چرخش، سرعت پیشروی، تعداد پاس ها و کسر وزنی CNT از تست میکروسختی، متالوگرافی نوری، FESEM و انالیز EDS برای مشخصه یابی نمونه های تولیدی استفاده شد. محدوده مناسب پیشروی سرعت و سرعت چرخش به ترتیب برابر با ۱۲-۲۴mm/min و ۸۷۰-۱۱۴۰rpm تعیین شد. بالاترین سختی در فرایند FSP بدون کامپوزیت سازی مربوط به سرعت های پیشروی ۲۴mm/min و سرعت چرخش ۸۷۰rpm با سختی حدود ۶۰ ویکرز و اندازه دانه منطقه اغتشاش کمتر از ۵میکرون بود. پارامتر ژنو-هولمن برای آزمایشات محاسبه شد و کمتری مقدار به شرایط سرعتع های پیشروی ۱۲-۲۴mm/min و سرعت چرخش ۸۷۰rpm مربوط بود و در نتیجه ریزدانه ترین نمونه ها از نظرتجربی و تئوری مشخص شد. همگن ترین ساختار با بیشتری سختی مربوط به حالت سه پاسه با سختی ۶۹ ویکرز بود. بهترین میزان CNT برابر با ۲درصد وزنی بود که بالاترین سختی را به همراه داشت. تصاویر FESEM موئید توزیع مناسب CNT هخا در زمیه پس از انجام ۳ پاس فرایند بود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۷

حجم :۸۸۷KB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران