یک روز در زندگی دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی

A Day in the Life of a Metallurgy and Materials Student

a-day

آماندا و کارمل یک روز عادی خود را بعنوان دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بیرمنگام انگلیس به شما نشان می دهند.

ترجمه و زیرنویس : سورن کشکولی

حسين يعقوبي
رمز کلیه فایل های فشرده : (باحروف کوچک تایپ شود)

برچسب ها

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید