کارآفرینی قالب های صنعتی

karafarini-ghaleb-sanati_iran-mavad.com

کارآفرینی قالب های صنعتی

شرح:

کارآفرینی قالب های صنعتی: قالب های صنعتی برای تولید اغکثر قطعات مورد نیاز بوده و اساساً هیچ رشتته صتنعتی نمیتوان یافت که به نوعی وابسته به صنعت قالب سازی نباشد. شاید به حق بتوان گفت که رشته طراحی و قالب سازی از ارکان صنایع هر کشتور می باشد. علیرغم وجود کارگاه های صنعتی در کشور که در زمینه ستاخت و تولیتد قالتب هتای صنعتی فعالیت دارند. هنوز بازار صنعت داخلی به گسترش و توستعه ایتن بخته مهتم صنعتی نیاز فراوان دارد . و رشد و توسعه این بخه می تواند رشد و توستعه در زمینه های کیفی و کمی برای کلیه صنایع کشور به دنبال داشته باشد. فایل زیر حاوی گزارش کارآموزی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی است. فرایند تولید: بر اساس سفرش مشتری که معمولاً نقشه و نمونه محصول است. طراحی قالب صورت می گیرد. سپس فولاد مورد نظر، نوع و مقدار برآورد گرذیذه و تدارک می شود . مراحل بعدی شامل ماشین سازی و براده برداری اجزاء توسط ماشین آلات و تجهیزات براده برداری است . سپس کنترل کیفی اجزاء قالب و مونتاژ قالب انجام می پذیرد. مراحل بعدی شامل بستن قالب به پرس به منظور تولید قطعه و نونه آزمایشی است. پتس از حصول اطمینان از کیفیت ساخت قالب تولیدی قابل ارائه به مشتری خواهد بود. قالب دایکاست عبارت است یک قالب دائمی فلز ی بر روی یک ماشین ریخته گری تحت فشار که برای تولید قطعات ریختری تحت فشار بکار می رود. هدایت کردن فلز مذاب به درون حفره قالب توسط کانالهایی انجام می گیرد که به آن سیستم مدخل تزریق – راهراه – گلویی گفته می شود.هر قالب دایکاست از دو قسمت تشکیل شده است تا بتوان قطعه را بعد از انجماد از حفره قالب بیرون آورد. اجزاء قالب دایکاست که با فلز ریختری مذاب در تماس هستند از فولاد گرم کار و یا از آلیاژهای مخصوص نسوز و مقاوم در برابر تغییر دما ساخته می شود . فایل زیر حاوی گزارش کارآفرینی قالب های صنعتی است.

قالب بندی : PDF
تعداد صفحات :۵۸
حجم :‌ ۱٫۰۵MB

 لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rate
1
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران