تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر تغییرات فازی پودرهای کامپوزیتی Ti و Fe تقویت شده با نانو ذرات آلومینا

تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر تغییرات فازی پودرهای کامپوزیتی

Ti و Fe تقویت شده با نانو ذرات آلومیناsample article

شرح :

تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر تغییرات فازی پودرهای کامپوزیتی Ti و Fe تقویت شده با نانو ذرات آلومینا :در این تحقیق نحوه توزیع آلومینا در کامپوزیتهای زمینه فلزاتیTiوFeبه روش آسیای پر انرژی مورد بررسی قرار گرفت. هدف ازاین پژوهش توزیع مناسب نانو ذرات آلومینا در فاز زمینه میباشد.بدین منظور پودرهای خالص آهن و تیتانیم به همراه۲۵wt.%آلومییناو نسبت گلوله به پودر ۵:۱ در زمانهای متفاوت۲و۶و۲۴ساعت توسط دستگاه آسیای سیارهای پر انرژی آسیا شد. مشخصههای فازیو مورفولوژیکی پودرهای آسیا شده توسط آزمونهای XRD و FESEMتعییین گردید. نتایج XRD نشان داد که با افزایش زمان آسیاکاری، اثری از پیکهای مربوط به فاز تقویتکننده آلومینا در الگوی پراش مشاهده نمیشوند که این امر ناشی از تشکیل محلول جامد همگن میباشد. با استفاده از تصاویر FESEM مشاهده میشود که پودرهای کامپوزیتی بسیار بزرگی با ساختار core-shellبرای نانوکامپوزیت پایه آهن مشاهده شد که دلایل آن با جزئیات مورد بحث قرار خواهد گرفت.در سالهای اخیرکامپوزیتهای زمینه فلزی با ذرات تقویت کننده سرامیکی به خاطر کاربرد فراوان آنها درفرآوری مواد مهندسی مورد بررسی گسترده محققان قرار گرفته اند. با گسترش نانوفناوری و امکان کاهش اندازهذرات تقویت کننده سرامیکی تا مقیاس نانومتری پیش بینی میشود خواص مکانیکی این کامپوزیت های زمینه فلزیبطور چشمگیری افزایش یابد. در این میان نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی بطور گسترده ای مورد مطالعه قرارگرفته اند.

کلمات کلیدی: آلیاژسازی مکانیکی، نانو آلومینا، آسیاکاری

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۲۰۰kB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران