بررسی احیای مکانوشیمیایی حرارتی اکسید نقره با استفاده از گرافیت

بررسی احیای مکانوشیمیایی حرارتی اکسید نقره

با استفاده از گرافیت

sample article

شرح :

در این پژوهش احیای غیر هم دمای نانو ذرات اکسید نقره ( Ag2O ) با استفاده از پودر گرافیت تحت اتمسفر خنثی گاز آرگون روی یک نمونه بدون فعال سازی مکانیکی و دو نمونه فعال شده ، مورد بررسی قرار گرفت . پودر های اکسید نقره و گرافیت  ۴/۰ درصد مولی گرافیت اضافی مخلوط شده و سپس به کمک آسیای گلوله ای به سه دسته بدون آسیای ، ۲ ساعت و ۴ ساعت آسیا شده تقسیم شدند . نمونه ها آسیا شده با SEM و XRD مورد بررسی شدند و مشخص شد با افزایش زمان آسیا اندازه متوسط ذرات کاهش می یابد و ذرات یکنواخت تر و کروی تر می شوند . نمونه های حاصل از آسیا در ۴ نرخ مختلف افزایش دما مورد انالیز حرارتی TGA/DSC قرار گرفتند . نتایج آنالیز حرارتی و نمودار های DSC محاسبه شد . در نهایت از بررسی نمودار های تابع آلفا-دما برای همه نمونه ها چنین حاصل شد که با افزایش زمان آسیا نمونه ها در محدوده دمایی کمتری احیا شده اند . همچنین مشاهده شد که با افزایش نرخ بالا بردن دما در انالیز حرارتی نمونه ها در محدوده دمایی بالاتری احیا شدند . در مقالات به کاربرد فرآیند آسیا کاری جهت ایجاد اثرات مکانوشیمیایی همچون تغییر فاز و واکنش های حالت جامد به طور گسترده پرداخته شده است اثبات شده است که در حین آسیاکاری نرخ واکنش به عنوان نتیجه ای از فرآیند های مخلوط شدن و ریز شدن ریزساختار به صورت پویایی بهبود یافته و بیشتر می شود . همان طور که توسط ژنگ مین و همکارانش گزارش شده شده است ، روش های سنتزی مختلف گسترده ای مثل فرآیند احیای گازی ، پیرولیز ، سنتز پلاسمای میکرو موج و فرسایش لیزر به صورت موفقی در آماده سازی نانو ذرات نقره به کار گرفته شده اند . اما هنوز تحقیقات کمی مستقیما در مورد سنتز مکانوشیمیایی نانو ذرات نقره انجام شده است .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱٫۴۰MB

لینک دانلود

لینک کمکی
 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران