بررسی رفتار بلورینگی آلیاژ آمورف توده ای پایه تیتانیوم با ترکیب Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7)

بررسی رفتار بلورینگی آلیاژ آمورف توده ای پایه تیتانیوم با

ترکیب Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7)  

sample article

شرح :

در این تحقیق رفتار حرارتی و کنتیک غیر هم دمای بلورینگی آلیاژTi41Zr25Be28Fe6)93Cu7)  مورد ارزیابی قرار گرفت . جهت بررسی رفتار حرارتی از روش DSC با نرخ گرم کردن در محدوده K.min-1 50-10 تا در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد ( بالاتر از دمای ذوب آلیاژ ) استفاده شد . پنج مرحله بلورینگی در نرخ گرم کردن زیر K.min-1 20 و چهار مرحله بلورینگی در نرخ های گرم کردن بالاتر مشاهده شد . دماهای مشخصه آلیاژ و وابستگی دماهای فوق به نرخ گرم کردن استخراج گردید . مرحله چهارم بلورینگی از بیش ترین حساسیت به نرخ گرم کردن برخوردار می باشد . فاکتور شکنندگی آلیاژ (m) محاسبه و عدد ۱۷ بدست امد که نشان دهنده مستحکم بودن آلیاژ می باشد . انرژی فعال سازی و فاکتور فرکانس در دماهای مشخصه به روش Kissinger محاسبه گردید . کم ترین انرژی فعال سازی مربوط به جوانه سازی مرحله چهارم بلورینگی و بیش ترین مربوط به دمای رشد بلور در این مرحله بود . در ادامه کنتیک مرحله اول بلورینگی با تعیین توان اورامی جهت شناسایی مکانیزم جوانه زنی و رشد به کمک رابطه JMAK ارزیابی گردید . فاز های بلورین پایدار در مراحل مختلف بلورینگی با انجام XRD بر روی نمونه های آنیل شده به صورت غیر هم دما در محدوده ۶۳۵-۳۰۰ درجه سانتی گراد شناسایی شدند . بلورینگی با تبلور فاز Cu10Zr7 آغاز می شود . میکرو سختی سنجی نمونه های آنیل شده انجام و علت تغییرات سختی در دماهای مختلف بررسی شد . آلیاز های آمورف توده ای (Bulk Metallic Glasses (BMGs)) پایه تیتانیوم به دلیل کاربرد در تجهیزات مهندسی ، صنایع هوا-فضا و صنایع پزشکی مورد توجه ویژه محققین می باشند . این دسته از مواد BMG از خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی خوبی برخوردارند . دانسیته پایین ، مدول الاستیک پایین ، در دسترس بودن و قیمت پایین در مقایسه با آلیاز های پایه زیر کونیوم از دیگر مزایای آلیاژ های پایه تیتانیوم می باشد .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۶

حجم :۱٫۷۵MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران