کنترل کیفیت رنگ های صنعتی

Industrial paints_iran-mvad.com

کنترل کیفیت رنگ های صنعتی

شرح:

کنترل کیفیت رنگ های صنعتی: گسترش و ایجاد روز افزون تأسیسات فلزی از یک سو تأمین خواسته های سرمایه گذاران و افزایش طول عمر سازه های فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنیکهای رنگ آمیزی گردیده به طوری که این شاخه تخصصی به چندین شاخه تقسیم می شود که احاطه و اشراف کامل به تمامی جزئیات و روشهای مختلف بطور کامل برای ناظرین و بازرسان پس از مدتها مطالعه و تجربه عملی نیز حاصل نشو د. ولی هدف کلیه روشهای فوق بر پایه و اصول مشخصی استوار است که شناخت و رعایت اصول فوق در دست یابی به روش مطلوب نقش تعیین کننده خواهد داشت. تمیز کردن سطح از زنگ زدگی و آلودگیهای دیگر نظیر گریس ، روغن و گرد و خاک قبل از رنگ آمیزی بسیار مهم است . اگر از بهترین رنگ صنعتی استفاده شود و به بهترین روش اجرا شود ولی آماده سازی سطح خوب نباشد رنگ در مدت کوتاهی از بین می رود . بنابراین آماده سازی برای یک بازرس و برای کارفرما از اهمیت زیادی برخوردار است. در کلیه بازرسی های کنترل کیفیت رنگهای صنعتی: باید توسط بازرس طبق شرایط زیر باشد :الف – بازرس باید ملزومات قبل از سندبلاست از قبیل سنگ زنی جوشها و لبه های تیز برداشتن آلودگیهای گریس و غیره از سطح را کنترل نماید .ب – خصوصیات و کیفیت آماد ه سازی سطح را تشخیص و با ابزار آلات مخصوص ، آماده سازی سطح و رنگ آمیزی را کنترل نماید .ج – تکنیکهای اجرای رنگ و خصوصیات انواع رنگ های صنعتی را کنترل نماید . اگر کیفیت آماده سازی سطح مطلوب باشد . دمای سطح بالاتر از ۶٠ درجه سانتیگراد نبوده شرایط جویمساعد باشد . بازرس دستور مخلوط کردن رنگ را م یدهد. تاریخ مصرف رنگ را کنترل نماید . حلبهای رنگ پس از باز شدن باید بازرسی شوند تا از کیفیت مناسب آنها اطمینان حاصل شود. رنگ پس از مخلوط شدن حتمًا باید فیلتر شده و به مخزن دستگاه رنگپاش وارد گردد. فایل زیر حاوی کتابی درباره ی کنترل کیفیت رنگهای صنعتی است.

قالب بندی: pdf

تعداد صفحات :۵۳

حجم :۶٫۹۵MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterateraterate
3.83
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران