پدیده دی الکتریک در جامدات (kwan Chi Kao)

Dielectric Phenomena in solids

kwan Chi Kao

 Dielectric Phenomena in solids _iran-mavad.com

شرح:

پدیده دی الکتریک در جامدات (kwan Chi Kao): دی‌الکتریک یک قطعهٔ عایق است که با به‌کار بردن میدان الکتریکی, قطبی می‌شود. وقتی یک دی‌الکتریک در میدان الکتریکی قرار می‌گیرد، بارهای الکتریکی هم‌چون یک رسانا در ماده جریان پیدا نمی‌کند؛ اما به دلیل قطبش دی‌الکتریک به مقدار ناچیزی از حالت تعادل خودشان جابه‌جا می‌شوند و بارهای مثبت در جهت میدان و بارهای منفی در خلاف جهت میدان قرار می‌گیرند. این خاصیت باعث به وجودآمدن یک میدان داخلی می‌شود که به طور جزئی میدان خارجی را تضعیف می‌کند.در هنگامی که عایق به موادی با رسانایی کم اطلاق می شود، واژه دی‌الکتریک برای استفاده برای موادی که دارای قطبیدگی بالاست، اطلاق می گردد. این مقدار با یک عدد که ثابت دی‌الکتریک نامیده می شود، بیان می گردد. مثال جالب توجه برای دی‌الکتریک، ماده‌ی عایقی است که بین صفحات فلزی یک خازن را ایزوله می کند. قطبش این دی‌الکتریک با میدان الکتریکی بکار برده شده، ظرفیت خازن را افزایش می دهد. برای اندازه گیری میزان دی الکتریکی روغن یا عایقی یک روغن از دستگاهی ب نام دستگاه تست دی الکتریک روغن استفاده میشود. مطالعه خصوصیات دی‌الکتریک به ذخیره و تلفات انرژی الکتریکی و مغناطیسی در مواد مربوط می شود. بعضی اتم ها و مولکول ها (مثل مولکول HCL و  H2O ) در غیاب یک میدان خارجی نیز دو قطبی می‌باشند، بدین معنی که مرکز بارهای مثبت و منفی بر روی هم منطبق نمی‌باشد.بر اثر شارژ شدن خازن، میدان الکتریکی به وجود می آید، در نتیجه مولکول ها و اتم های دی الکتریک که دو قطبی نبوده اند، دو قطبی شده و تقریباً دریک جهت قرار می‌گیرند. آن دسته از مولکول هایی هم که از اول دو قطبی بوده اند نیز در جهت میدان قرار می‌گیرند.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۶۰۴

حجم :۴٫۶۴MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتب
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران