پدیده ترک گرم در جوش (جلد اول)

Hot Cracking Phenomena in Welds

Thomas Böllinghaus

Hot Cracking Phenomena in Welds


شرح :  

پدیده ترک گرم در جوش (جلد اول) : در میان عیوب جوش ترک خطرناکنرین انهاست چون قابلیت جوشکاری و جوش پذیری مواد بر پایه تمایل ان به تشکیل و رشد ترک در طول جوشکاری و بعد از ان ارزیابی می شود . زمانی که تنش در یک نقطه از جوش ، از مقاومت کششی یا برشی نهایی فلز پایه یا فلز جوش تجاوز کند ترک اتفاق می افتد . ترک ها می توانند بلافاصله بعد از پیدایش ، در امتداد فلز جوش داده شده توسعه پیدا کنند . ترکیبات شیمیایی فلز پایه و فلز جوش بر حساسیت نسبت به ترک تاثیر مستقیم دارد . اگر فلز جوش و ناحیه متاثر از حرارت ( HAZ ) ترد و سخت باشد احتمال بروز ترک در اتصال بعد از سرد شدن فلز جوش به مراتب بالا میرود . ترک های کششی به مراتب متداولترند . انها می توانند هم در فلز جوش و هم در فلز پایه اتفاق بیفتند . ترک های برشی غالبا در یک زاویه نسبت به ترک های کششی اتفاق می افتند . و همچنین ممکن است در یک خط در جهت زاویه تنش وارده بر قطعه ادامه پیدا کنند . بیشتر مواقع ترک ها بعد از شروع تا ازاد شدن کامل تنش موجود در قطعه به رشد خود ادامه می دهند .  ترک ها با توجه به درجه حرارتی که در ان به وجود می ایند به دو گروه ترک های گرم و ترک های سرد تقسیم می شوند . ترک گرم به طور معمول در فلز جوش و البته گاهی نیز در ناحیه متاثر از حرارت تشکیل می شود . علت اصلی تشکیل ترک گرم ترکیبات شیمیایی فلز جوش می باشد که باعث می شود دمای انجماد به جای یک نقطه خاص یک محدوده دمایی باشد .و هر جایی که ناخالصی بیشتر باشد دمای انجماد پایین است و این ناخالصیها اغلب به طرف اخرین نقطه ای که در حال انجماد است حرکت میکنند . از انجایی که مرز دانه ها اخرین نقطه ای است که منجمد میشود در نتیجه این ناخالصیها نیز در مرز دانه ها جمع می شوند .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۳۹۸

حجم : ۳۰٫۷MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
 

دانلود کتاب پدیده ترک گرم در جوش (جلد دوم)

دانلود کتاب پدیده ترک گرم در جوش (جلد سوم)

.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران