هندبوک فلزات سبک (G B Brook)

Smithells Light Metals Handbook

G B Brook

 Smithells_Light_Metals_Handbook_iran-mavad.com

شرح:

هندبوک فلزات سبک (G B Brook) : فلز ماده‌ای است که می‌توان آن را صیقل داده و براق کرد (بجز جیوه که در دمای اتاق بشکل مایع است) یا به طرح‌های گوناگون در آورد و از آن مفتول‌های سیمی ظریف تهیه کرد. فلز جسمی است که آزمایش‌های مربوط به گرما و مهم‌تر از همه جریان الکتریکی را به خوبی هدایت می‌کند. فلزات با یکدیگر فرق زیادی دارند، از جمله در رنگ و سختی و نرمی، تعدادی از آنها ممکن است به آسانی خم شده و یا خیلی محکم و مقاوم باشند.« لیتیوم »سبک ترین و « اسیوم » سنگین ترین فلزات در جهان می باشند . وزن یک سانتیمتر مکعب لیتیوم برابر با ۵۳۴/۰ گرم و وزن همین مقدار اسیوم برابر با  ۴۸/۲۲ – گرم است.وزن اسیوم۲۳ با ر بیش ازهمان مقدار آب و دوبار بیش از همان مقدار سرب است. یعنی اگر توپ فوتبالی از اسویم بسازیم ، وزن  آن ۱۲۰ کیلوگرم خواهد بود ..پس از اسیوم سنگین ترین فلز « ایریدیم » است که هر سانتیمتر مکعب آن ۴/۲۲گرم وزن دارد. یک متر مکعب اسیوم ۴۸/۲۲ تن است که تقریبا برابر وزن ۵فیل میباشد.اسیوم یکی از گرانقیمت ترین فلزات جهان است .لیتیوم فلزی سفید و نرم است که توسط « جان آگوست آفود سون » سوئدی در سال ۱۸۱۷ کشف شد . این فلز دارای برقی نقره ای رنگ است و اغلب از سنگهای معدن « لیپیدولیت و تریخیلیت » که در آفریقا و امریکای جنوبی یافت میشوند ، استخراج می گردد، این فلز د رتماس با آب بلافاصله واکنش نشان داده و « هیدروکسید لیتیوم » بدست می دهد .اسیوم فلزی سخت ، سفید و شکننده است و به صورت آلیاژ می باشد .  این فلز توسط « سیمون تنانت »د ر۱۸۰۳ کشف شد . ایریدیوم نیز توسط همین کاشف د ر۱۸۰۴ کشف شد . ایریدیوم نیز فلز یبسیار سخت با نور نقره ای رنگ است و کاربرد آن بیشتر ازا اسیوم می باشد . د رجه ذوب ایریدیوم ۴۴۳/۲ درجه سنتیگراد  است و برای ساختن بوته های آزمایشگاهی د رحرارت های بسیار بالا بکار  می رود . اسید بر روی ایریدیوم اثر ندارد و از آن آلیاژی ساخته می شود که در تهیه خودکار و لوازم آزمایشگاهی بکار می رود

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات: ۲۰۰

حجم :۱٫۹۱MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط 
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران