هندبوک تست رادیوگرافی ASNT RT

ASNT Nondestructive Testing Handbook

Second Edition

(Volume 4 , Radiographic Testing (RT

RT

شرح :

هندبوک تست رادیوگرافی ASNT RT :  برای رادیوگرافی جوشها پرتو ایکس یا گاما را از یک طرف درز جوش میتابانند و در طرف دیگر جوش فیلم قرار داده میشود. فیلم داخل یک جعبه گذاشته میشود تا نور روی آن اثر نگذارد. این پرتو از ضخامت فلز گذشته و روی فیلم اثر میگذارد و تصویر درز جوش را روی فیلم ثبت مینماید. عیوب موجود در جوش روی فیلم به آسانی مشاهده میشوند. به وسیله ورق های سربی میتوان پرتو را متمرکز نموده و از تابش این پرتو به قسمتهای غیر ضروری جلوگیری نمود. برای اینکه پرتو پس از عبور از جوش از قسمتهای دیگر که بعد از فیلم قرار دارد نگذرد و انعکاس آنها روی فیلم ثبت نگردد پشت فیلم نیز ورقه های نازک سربی قرار داده میشود. رادیوگراف شایسته و مناسب آن است که حضور و یا عدم حضور عیب را به درستی نشان دهد و در صورت وجود عیب، شکل و موقعیت آن را به وضوح نمایان سازد. رادیوگرافی مثل بیشتر امور فنی دارای محدودیت هایی است و به کارگیری و فهم درست و تفسیرش نیاز به دانش فنی و تصور صحیح عیب و رابطه آن با مشخصه علمی دارد. آگاهی از جنس و ضخامت فلز مورد رادیوگرافی و تنظیم قدرت نفوذ منبع رادیو اکتیو مطابق با آن اهمیت فراوانی دارد. روش های تست غیر مخرب دیگری نیز وجود دارد که از روش های مافوق صوت، جریان گردابی یا مغناطیسی، تشخیص ترک یا نفوذ استفاده می کنند. روش های تست غیر مخرب متفاوتی نیز ممکن است وجود داشته باشد که به صورت ترکیبـی از روش ها باشد. برای پیدا کردن اتصالات جوش خورده معیوب معمولاً پرتونگاری با روش های مافوق صوت تلفیق می شود. در صورت مناسب نبودن پرتونگاری برای تشخیص ترک ، چک کردن متوالی کیفیت اتصالات جوش خورده با مایعات فلورسانس، ذرات مغناطیسی یا محلول های صابونی انجام می شود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۶۹۷

حجم : ۱۴٫۲MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران