مشخصه یابی پودر نانوساختار Fe‐۲۸ at.% Al سنتز شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

مشخصه یابی پودر نانوساختار Fe‐۲۸ at.% Al

سنتز شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

Characterization of nanostructured Fe‐۲۸ at.%Al powder produced by mechanical alloying

sample article

شرح:

مشخصه یابی پودر نانوساختار Fe‐۲۸ at.% Al سنتز شده به روش آلیاژسازی مکانیکی:در این تحقیق، تولید ترکیب بین فلزی Fe3Al نانوساختار از مخلوط پودرهای آهن و آلومینیم خالص به روش آلیاژسازی مکانیکی در آسیاب گلوله ای سیاره ای مورد مطالعه قرار گرفت. آلیاژسازی تحت اتمسفر آرگون و به مدت زمانه ای مختلف تاحداکثر ۱۰۰ ساعت انجام گرفت. سرعت چرخشی آسیاب ۳۰۰ دور در دقیقه و نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۰ به ۱ در نظرگرفته شد. پودر سنتز شده با استفاده از پراش سنجی اشعهXمورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش سنجی اشعهXپودرهانشان دادند که پس از ۷۰ ساعت آسیاب کاری، آلومینیم به طور کامل در شبکه آهن حل شده و ترکیب بین فلزی Fe3Al باساختار کریستالی bcc نامنظم ایجاد می شود. همچنین با روش ویلیامسون- هال اندازه متوسط کریستالیت ها و کرنش شبکه برای پودر ۷۰ ساعت آسیاب شده به ترتیب حدود ۱۰/۳ نانومتر و ۲/۵۵ درصد بدست آمد.

واژههای کلیدی: ترکیب بین فلزی، Fe3Alآلیاژسازی مکانیکی، پودر نانوساختار، پراش سنجی پرتو ایکس.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۹۵۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران