مروری بر استاندارد ASME SEC VIII

مروری بر استاندارد ASME SEC VIII2

شرح

مروری بر استاندارد ASME SEC VIII : واژه « دسته بندی» در اینجا برای تعریف موقعیت اتصالات درمخازن بکار می رود و این دسته بندی برای نوع اتصالات (Type of joint) نمی باشد. دسته بندی هایی که در این پاراگراف بکار رفته است و در بخشهای دیگر از این استاندارد نیز استفاده شده است, برای الزامات و شرایط ویژه و خاصی با در نظر گرفتن نوع اتصال و درجه بازرسی برای اتصالات جوشی تحت فشار می باشد. از  آنجائیکه این الزامات و شرایط که بر پایه نوع خدمات در سیستم سرویس دهی, متریال مورد استفاده و ضخامت آن مشخص می گردد, برای تمامی اتصالات جوش بکار نمی رود, تنها اتصالاتی که شرایط ویژه به آنها اعمال شده است در این دسته بندی ها قرار گرفته اند. الزامات و شرایط ویژه تنها به دسته بندی اتصالاتی اعمال می گردد که بطور خاص بیان گردیده باشند. در جدول ۹-۱ کلیه اتصالات جوشی قابل کاربرد در یک مخزن تحت فشار ارائه شده است. همچنین در جدول ۹-۲ کلاسه بندی انواع اتصالات جوشی مجاز بر اساس موقعیت خط جوشها (مطابق شکل ۹-۱) ارائه شده است. اتصالاتی که در این دسته بندی ها قرار دارند شامل دسته بندی A, B, C و D به شرح ذیل می باشد. در شکل ۹-۱ موقعیت اتصالاتی که در این دسته بندی قرار می گیرند را نشان می دهد.

الف) دسته بندی نوع A: این دسته بندی شامل : ۱- اتصالات جوشی طولی و یا مارپیچ (Spiral) در قسمت پوسته یا بدنه اصلی مخزن (Shell) و یا در محفظه های ارتباطی (محفظه های ارتباطی بر اساس آنچه که در این استاندارد تعریف شده است. عبارتند از محفظه های رابط متصل شده به بده اصلی یا عدسی یک مخزن تحت فشار که به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از مخزن می باشد)

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۳۱

حجم :۲۶٫۰MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران