عیوب شایع در فرآیند جوشکاری قوسی (SMAW)

عیوب شایع در فرآیند جوشکاری قوسی

(SMAW)

deffects of welding SMAW_iran-mavad.comشرح:

عیوب شایع در فرآیند جوشکاری قوسی (SMAW) : فایل آموزشی عیوب شایع در SMAW توسط جناب مهندس ارژنگ حمداله زاده در امور بازرسی فنی ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گردآوری و تنظیم شده است. فایل آموزشی عیوب شایع در SMAW بطور کامل و با زبانی ساده و صریح عیوب شایع در فرآیند جوشکاری قوسی SMAW را توضیح داده است. استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد. در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد. گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز – آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می‌باشند.  در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد. گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز – آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می‌باشند.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات : ۲۱

حجم:۸۵۷KB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران