سینتیک شیمیایی جامدات (Hermann Schalzried)

Chemical Kinetics of Solids

Hermann Schalzried

Chemical Kinetics of Solids_Iran-mavad.com

شرح:

در حالت کلی سینتیک شیمیایی را می‌توان علم مطالعه سیستم های ناظر برتجزیه شیمیایی و یا تغییر حالت مولکول ها دانست. به عبارت دیگر سینتیک را می‌توان علم مکمل ترمودینامیک دانسته و سیستم هایی را که توزیع انرژی آنها با زمان تغییر می‌نماید مطالعه کرد. نظریه‌هایی که اثرات متقابل شیمیایی را توجیه می‌کنند بطور گسترده‌ای بر اساس نتایج تجربی پایه گذاری شده‌اند که با روش های ترمودینامیکی و سینتیکی به دست می‌آیند. اولین مطالعات در سینتیک شیمیایی مربوط به اندازه گیری سرعت واکنشها بوده و برای رسیدن به هدف اصلی با توجیه این سرعتها به شناخت مکانیسم کامل واکنش مورد مطالعه پی می‌بریم. البته از آنجا که سرعت اندازه گیری شده یک حالت آماری متوسط مولکول های شرکت کننده در واکنش می‌باشد، سینتیک شیمیایی اطلاعی از حالت انرژیتیکی یا وضع فضایی مولکولها را بطور جداگانه ارائه نمی‌دهد ولی با این وصف مطالعه جنبشی واکنشهای شیمیایی در تفکیک مکانیسمهای پیچیده به مراحل ساده ، دارای توانایی و قدرت قابل توجهی می‌باشد. مکانیسم کلی واکنش های پیچیده‌ای که واکنش گرها تغییرات مرحله‌ای انجام می‌دهند، تنها با مطالعه سینتیکی سرعت یعنی فرایند حاکم بر واکنش از طریق مطالعه سینتیکی قابل تشریح می‌باشد.سرعت یک واکنش ، روند تبدیل مواد واکنش دهنده به محصول در مدت زمان معینی را نشان می‌دهد. سرعت واکنش ها یکی از مهمترین بحث ها درسینیتیک شیمیایی است. شیمیدان ها همیشه دنبال راهی هستند که سرعت واکنش مفید را بالا ببرند تا مثلا در زمان کوتاه بازده بالایی داشته باشند و یا در پی راهی برای کاهش سرعت یا متوقف ساختن برخی واکنش های مضرهستند. بعنوان مثال رنگ کردن سطح یک وسیله آهنی روشی برای متوقف ساختن ویا کم کردن سرعت زنگ زدگی و جلوگیری از ایجاد اکسید آهن است.هدف از مطالعه سرعت یک واکنش این است که بدانیم آن واکنش چقدر سریع رخ می‌دهد. ترمودینامیک شیمیایی ، امکان وقوع واکنش را پیش‌بینی می‌کند، اما سینتیک شیمیایی چگونگی انجام یک واکنش و مراحل انجام آن و سرعت پیشرفت واکنش را بیان می‌کند. از لحاظ سرعت، واکنش ها به چند دسته تقسیم می‌شوند:
واکنش های خیلی سریع که زمان انجام این واکنش ها خیلی کم و حدود ۰,۰۰۰۱ ثانیهاست.
واکنش های سریع که زمان انجام این واکنش ها کم و در حدود حساسیت انسان به زمان (ثانیه) است.
واکنش های معمولی ، اکثر واکنشهایی که در آزمایشگاه ها با آنها سر و کار داریم ازاین نوع هستند و در حدود دقیقه‌ها یا چند ساعت طول می‌کشند.
واکنش های کند که در حدود روزها و هفته‌ها طول می‌کشند.
واکنش های خیلی کند که در حدود سال ها و قرن ها طول می‌کشند.
فقط تعداد اندکی ازواکنش های شیمیایی در سراسر فرآیند با سرعت ثابتی پیش می‌روند. بیشتر واکنش ها در آغازواکنش که غلظت واکنش‌دهنده‌ها بالا است با سرعت پیش رفته و با کم شدن غلظت از سرعت کاسته شده و با کامل شدن واکنش به صفر می‌رسد. برخی از واکنش ها هم سرعت آن ها پس ازمدتی ثابت می‌ماند. چنین واکنش هایی ، واکنش های تعادلی نام دارند.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۴۴۱

حجم :۲۱٫۱MB

لینک دانلود

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران