ریخته گری و اصلاح خواص مکانیکی چدنهای پرسیلیسیم مقاوم به خوردگی

ریخته گری و اصلاح خواص مکانیکی

چدنهای پرسیلیسیم مقاوم به خوردگی

 

payan name.jpg

شرح:

دانشگاه صنعتی اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :  دکتر علی شفیعی- دکتر بهزاد نیرومند

نگارش : کامران شیرانی بیدآبادی

چکیده :

ریخته گری و اصلاح خواص مکانیکی چدنهای پرسیلیسیم مقاوم به خوردگی: چدنهای پرسیلیسیم مقاوم به خوردگی با ۱۵ درصد سیلیسیم از ارزان ترین آلیاژهای مقاوم به خوردگی در محیط های اسیدی می باشند ولی ریخته گری این چدنها بسیار مشکل است و ضایعات زیاد در روند تولید باعث افزایش قیمت آنها می شود.

این تحقیق جهت کاهش ضایعات تولید و بهبود بخشیدن به خواص مکانیکی آلیاژ مذکور انجام شد. بررسیها نشان داد ضایعات در ریخته گری قطعات به علت وجود نشتی (وجود گرافیت کیش، حفره های گازی و انقباضی،آخالها) و ترک ایجاد می شوند. این عیوب تقریباً ۸۰ درصد از کل عیوب را تشکیل می دهند. تحقیقات نشان داد در ایجاد همه عیوب مذکور به جز آخالها مهمترین عامل موثر ترکیب شیمیایی ای چدنها می باشد.

با توجه به تحقیقات انجام شده در مرحله اول برای تعیین درصد بهینه کربن، سه ذوب ریخته گری و بررسی شدند. نتایج نشان داد درصد کربن بهینه در ضخامت و شرایط دیگر نمونه ها حدود ۱ درصد وزنی می باشد.

با توجه به نتایج حاصل شده هشت ذوب با ترکیب پایه یکسان و افزودن عناصر آلیاژی Cu,Ca,Ti,Mg,Mo,Nb,NiوCr  ریخته گری شدند. بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار نمونه ها نشان داد ذوب حاوی ۱/۳ درصد مس دارای ساختار تقریبا یکنواختی در ضخامتهای ۵، ۱۰و ۳۰ میلیمتر می باشد و همه ضخامتها گرافیتهای ورقه این نوع A در ای نمونه تشکیل خواهند شد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۵۷

حجم :۶٫۲۴MB

 

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران