روش تغییرشکل پلاستیک شدید- سنتز نانوساختارها

روش تغییرشکل پلاستیک شدید- سنتز نانوساختارها

 severe plastic deformation_iran-mavad.com

شرح:

روش تغییرشکل پلاستیک شدید- سنتز نانوساختارها : تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) به آن دسته از فرایندهایی گفته می شود که کرنش بالایی بر ماده جامد اعمال گردد بدون اینکه در ابعاد تغییر محسوسی ایجاد شود. بدین ترتیب، اعمال میزان بالایی تغییر شکل پلاستیکی امکان پذیر است.زیرا یک ماده می تواند چندین بار تحت فرایند تغییر شکل پلاستیک قرار گیرد تا کرنش پلاستیکی بالایی در ماده تجمع یابد . بدین ترتیب ریز شدن دانه ها اتفاق می افتد به طوریکه مادهی مذکور در هر مقطع دارای بیش از ۱۰۰۰ دانه می باشد. برای تبدیل جامدی با دانه های درشت به ماده ای با دانه های بسیار ریز ۲ عامل ضروری می باشد : عامل اول اعمال کرنش زیاد به ماده برای اینکه دانسیته ی بالایی از نابجایی ها بوجود آید و عامل دوم مرتب شدن مجدد نابجایی ها برای تشکیل یک ردیف مرزدانه.فرایندهای متداول فلزکاری مثل نورد و اکستروژن توانایی محدودی برای تولید مواد فوق ریز دانه دارند، چون این فرایند ها با کاهش در سطح مقطع نمونهها همراه است و در نتیجه کرنش کلی قابل اعمال محدود میشود. تغییر شکلهای متداول قادر به ایجاد حداکثر کرنش معادل ۲ تا ۳ می باشند در حالیکه از نظر عملی میتوان تغییر شکل شدید پلاستیکی را توسط برخی از فرایندهای تغییر شکل متداول تا بالاتر از کرنش معادل ۴ نیز انجام داد. بنابراین استفاده از روشهای متداول فلز نگاری برای رسیدن به مواد حجیم پس از تغییر شکل پلاستیکی غیر ممکن است. در نتیجهی تمام این محدودیت ها، تمایل به توسعه  روشهای تغییر شکل شدید پلاستیکی که در آن ها اعمال کرنش بسیار بالا به ماده در دماهای نسبتا پایین و بدون تغییر در سطح مقطع امکان پذیر باشد، گسترش یافته است

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات: ۴۰

حجم :۲٫۵۶۳MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط  
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterateraterate
4
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران