جزوه تست های غیرمخرب – رادیوگرافی صنعتی (LEVEL I & II)

جزوه تست های غیرمخرب – رادیوگرافی صنعتی

محمد حسین رفیعی

ND-R-FARSI_iran-mavad.com

شرح:

جزوه تست های غیرمخرب – رادیوگرافی صنعتی : رادیوگرافی فرایندی است که در آن تصویر بر روی یک فیلم ایجاد می شود. هنگامی که تصویری دائمی بر روی یک کاغذ حساس به تابش ثبت گردد، این فرایند به رادیوگرافی کاغذی موسوم می باشد. سیستمی که در آن تصویری نامرئی بر یک صفحه باردار الکترواستاتیکی ایجاد شده و از این تصویری برای ایجاد تصویر دائمی بر روی کاغذ استفاده می‌شود، به رادیوگرافی خشک شهرت داشته و فرایندی که بر یک صفحه دارای خاصیت فلورسانس تصویر گذرا تشکیل می‌دهد، فلورسکپی نامیده می‌شود. برای رادیوگرافی جوشها پرتو ایکس یا گاما را از یک طرف درز جوش میتابانند و در طرف دیگر جوش فیلم قرار داده میشود. فیلم داخل یک جعبه گذاشته میشود تا نور روی آن اثر نگذارد. این پرتو از ضخامت فلز گذشته و روی فیلم اثر میگذارد و تصویر درز جوش را روی فیلم ثبت مینماید. عیوب موجود در جوش روی فیلم به آسانی مشاهده میشوند. به وسیله ورق های سربی میتوان پرتو را متمرکز نموده و از تابش این پرتو به قسمتهای غیر ضروری جلوگیری نمود. برای اینکه پرتو پس از عبور از جوش از قسمتهای دیگر که بعد از فیلم قرار دارد نگذرد و انعکاس آنها روی فیلم ثبت نگردد پشت فیلم نیز ورقه های نازک سربی قرار داده میشود. رادیوگراف شایسته و مناسب آن است که حضور و یا عدم حضور عیب را به درستی نشان دهد و در صورت وجود عیب، شکل و موقعیت آن را به وضوح نمایان سازد. رادیوگرافی مثل بیشتر امور فنی دارای محدودیت هایی است و به کارگیری و فهم درست و تفسیرش نیاز به دانش فنی و تصور صحیح عیب و رابطه آن با مشخصه علمی دارد. آگاهی از جنس و ضخامت فلز مورد رادیوگرافی و تنظیم قدرت نفوذ منبع رادیو اکتیو مطابق با آن اهمیت فراوانی دارد.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۶۹

حجم :۲٫۱۵MB

لینک دانلود

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
4.2
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران