تولید کامپوزیت ریختگی پایه آلومینیمی تقویت شده با ذرات آلومینا

تولید کامپوزیت ریختگی پایه آلومینیمی

تقویت شده با ذرات آلومینا

 

sample article

شرح :

تولید کامپوزیت ریختگی پایه آلومینیمی تقویت شده با ذرات آلومینا : با استفاده از تولید کامپوزیتهای ریختگی درجا به روش ریخته گری گردابی می توان ضمن تولید کامپوزیتهاییبا تقویت کننده های نانومتری به توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده در فاز زمینه و ترشوندگی بالایی رسید که ازمهمترین پارامترها در تعیین خواص کامپوزیت هستند. در این پژوهش هدف تولید کامپوزیتهای ریختگی پایهآلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکیAl2O3در ابعاد نانو به روش درجا میباشد که این ذرات در اثر فعل وانفعالات شیمیایی بین پودرهای اضافه شده از قبیل،ZnO,SiO(شیشه بازیافتی)وTiO2با مذاب آلومینیم تولید شدند.بعد از آماده سازی پودرها، آنها به مذاب آلومینیم اضافه شدند و بعد از همزدن در مدت زمان معین، ریختهگری انجامشد. سپس با استفاده از دستگاهSEMو میکروسکوپFESEMتولید یا عدم تولید، ابعاد و توزیع تقویت کننده هامورد بررسی قرار داده شد. بررسیها نشان داد که نمونه کامپوزیتی تولید شده از شیشه بازیافتی دارای تقویت کننده هاییریز و با توزیع مناسب است که علت آن ترد بودن پودر،SiO2آگلومره شدن کمتر نسبت به سایر پودرها به هنگاماضافه شدن به مذاب و توزیع مناسب در داخل مذاب است.در سالیان گذشته، طراحی مواد با تاکید بر وزن سبک، سازگاری با محیط زیست، هزینه کم، کیفیت و قابلیتکارایی تغییر کرده است. به این ترتیب کامپوزیتهای زمینه فلزی مورد توجه قرار گرفته و به طور روز افزونی در حالتوسعه میباشند. این نوع کامپوزیتها در صنایع مهمی از جمله صنایع نظامی، صنایع هوایی، حمل و نقل، خطوط انتقالقدرت و غیره مورد استفاده می باشند . به طور کلی کامپوزیتهای زمینه فلزی شامل فاز زمینه و فاز تقویت کننده
میباشد که در آنها فاز زمینه عمدتا آلیاژ و فاز تقویت کننده معمولا از جنس سرامیک میباشد .

کلمات کلیدی: کامپوزیت زمینه فلزی، ریخته گری گردابی، نانو آلومینا، آلیاژ آلومینیم، روش درجا

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱۱۰۰kB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران