تاثیرات پیش ماده برنانو ساختار ZnO تهیه شده به روش سل ژل

تاثیرات پیش ماده برنانو ساختار ZnO تهیه شده به روش سل ژل

Precursor effects on the ZnO nanostructure prepared by sol- gel methodsample article

شرح :

تاثیرات پیش ماده برنانو ساختار ZnO تهیه شده به روش سل ژل : در پژوهش حاضر تاثیردو نوع پیش ماده ی استات روی (I) و نیترات روی ( II ) در تشکیل فیلم های  نازک اکسید روی بر رویزیرلایه شیشه توسط فرآیند سل ژل مورد بررسی قرار گرفته است . نوع پیش ماده برروی ساختار, مورفولوژی سطح پوشش و همچنین خواص  الکتریکی و اپتیکی فیلم های تولیدی اثر دارد. خواص فیزیکی فیلم های نازک توسط آنالیز پراش پرتو ایکسXRD ،میکروسکوپ الکترون روبشی نشرمیدانی ( FE-SEM ) و  طیف سنجی ماوراء بنفش مرئی و – FTIR مورد بررسیقرار گرفت. از الگوهای XRD ، بدست آمد که فیلم ها پلی کریستالی با ساختار ورتسایت هستند . نمونه ی ( I )  شفافیت اپتیکی بهتری نسبت به نمونه ی ( II ) دارد. تصاویر FE-SEM تفاوت چشم گیری را در مورفولوژی سطح نمونه های آماده شده با پیش ماده های مختلف نشان  می دهد. همچنین به وضوح تولید میکرومیله های اکسید روی را فقط در نمونه ی تهیه شده با پیش ماده ی ( I ) می توان مشاهده نمود.

کلمات کلیدی: اکسید روی ، نانوساختار، استات روی ، نیترات روی، سل ژل ، تکنیک پوشش چرخشی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱۵۲۲KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران