بررسی پارامترهای ریخته گری و آلیاژسازی در راندمان آندهای منیزیمی

بررسی پارامترهای ریخته گری و آلیاژسازی

در راندمان آندهای منیزیمی

payan name.jpg

شرح:

دانشگاه تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :  دکتر مسعود امامی – دکتر چنگیز دهقانیان

نگارش : ابراهیم فدائی

چکیده : بررسی پارامترهای ریخته گری و آلیاژسازی در راندمان آندهای منیزیمی : در این تحقیق چگونگی تاثیر پارامترهای ریخته گری از جمله دمای بارریزی، دمای قالب و اثر عناصر آلیاژی آلومینیم، کلسیم و تیتاتیم بر خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده منیزیمی پتانسیل بالا (Mg-Mn) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور آزمایشهای متالوژیکی مختلف شامل تعیین ترکیب شیمیایی، بررسیهای متالوگرافی با کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی و آنالیز فازی توسط تکنیک EDX انجام شده است. علاوه بر آن آزمایشهای الکتروشیمیایی مختلفی نیز از جمله آزمایش پلاریزاسیون توسط دستگاه پتانسیواستات و تعیین ظرفیت جریان، راندمان و پتانسیل آندها طبق استاندارد ASTM G97-89 و همچنین آزمایش تعیین جریان خروجی آند بر حسب زمان نیز انجام  گردیده است. جهت بررسی تاثیر دمای قالب، آلیاژ Mg-0.5%Mn دردماهای مختلف قالب ۲۵، ۱۰۰، ۱۷۵، ۲۵۰ و ۳۲۵ درجه سانتیگراد و دمای بارریزی ۷۵۰ درچه سانتیگراد ریخته گری گردید. با توجه به نتایج آزمایشها مشخص گردید که بیشتری راندمان با دمای قالب ۲۵۰ درجه سانتیگراد حاصل می شود. سپس به منظور بررسی اثر دمای بارریزی، آلیاژ مذکور در دماهای مختلف بارریزی ۷۱۰، ۷۵۰، ۷۹۰ و ۸۳۰ درجه سانتیگراد و دمای قالب ۲۵۰ درجه سانتیگراد ریخته گری گردید. مشاهده شد که دمای بارریزی بهینه ۷۱۰ درجه سانتیگراد است.

در هنگام بررسی اثر عناصر آلیاژی، دمای قالب ۲۵۰ درجه سانتیگراد و دمای بارریزی ۷۱۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش آلومینیم به میزان ۰٫۱۵ تا ۰٫۶۰ درصد در راندمان آند تغییر زیادی ایجاد نمی شود. عنصر دیگر مورد بررسی کلسیم بود که به صورت امیژان AL-10%Ca مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشهای الکتروشیمیایی نشان دادند که افزایش کلسیم به میزان ۰٫۰۴۵ درصد در ترکیب آند، باعث افزایش چشمگیر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ پایه شد و راندمان آند تا حدود ۵۸ درصد افزایش یافت.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳۶

حجم :۵٫۲۵MB

 

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران