بررسی تاثیر نوع فاز زمینه بر کارسختی و توزیع نانو ذرات SiC در زمینه فلزاتیCr و Ti ،Cu ،Fe

بررسی تاثیر نوع فاز زمینه بر کارسختی و توزیع نانو ذرات SiC

در زمینه فلزاتی Cr و Ti ،Cu ،Fe
sample article

شرح :

بررسی تاثیر نوع فاز زمینه بر کارسختی و توزیع نانو ذرات SiC در زمینه فلزاتیCr و Ti ،Cu ،Fe : در این پژوهش تاثیر نوع فاز زمینه بر کارسختی و توزیع نانوکاربید سیلیسیم در زمینه فلزاتی آهن، مس، تیتانیوم و کروم ساخته شده به روش آسیای پر انرژی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این پروژه توزیعمناسب نانو ذرات کاربید سیلیسیم با حداقل آگلومره شدن در فاز زمینهمیباشد. بدین منظور پودرهای خالصCr و Ti ،Cu ،Feبه همراه۵۲ %wt.کاربید سیلیسیم با نسبت گلوله به پودر ۵:۲ به مدت ۶۳ ساعت توسط دستگاه آسیای سیارهای پر انرژی آسیا شد. مشخصههای فازی و مورفولوژیکی پودرهای، XRD تعییین گردید. طبق نتایج FESEM و XRD آسیا شده توسط آزمونهایمشاهده میشود که بعد از ۶۳ ساعت آسیاکاری هیچ اثری از بروز پیکهایسایر ترکیبات نامطلوب مشاهده نمیشود که مبین پایداری ترمودینامیکینیز به نظر میرسد که تغییر  FESEM  با فلزات است. با توجه به تصاویر SiC نوع فلزات خیلی نمیتواند روی کیفیت توزیع نانوذرات اثر بگذارد و فقطروی سایز ذرات کامپوزیتی نهایی اثر گذارند.در سالهای اخیرکامپوزیتهای زمینه فلزی با ذراتتقویتکننده سرامیکی به خاطر کاربرد فراوان آنها در فرآوری.] مواد مهندسی مورد بررسی گسترده محققان قرار گرفتهاند  ۵با گسترش نانوفناوری و امکان کاهش اندازه ذرات تقویتکنندهسرامیکی تا مقیاس نانومتری پیش بینی میشود خواص مکانیکی این.]۶ , کامپوزیتهای زمینه فلزی بطور چشمگیری افزایش یابد .
کلمات کلیدی: کارسختی، کامپوزیت زمینه فلزی، نانو کاربید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۳۰۰kB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران