بررسی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب

بررسی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب

 

 

sample article

شرح :

بررسی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب: اتصال جوش تیوب به صفحه تیوب از مقاطع بحرانی تجهیزات تحت فشار پوسته- تیوب محسوب می گردد. نشتی و شکست دو مشکل رایج در این اتصال می باشند. تنشهای پسماند کششی ناشی از جوشکاری نقش مهمی در ایجاد این دو مشکل دارند. در این تحقیق از روش المان محدود به منظور پیش بینی مقدار و نحوه توزیع تنشهای پسماند در جوش تیوب به صفحه تیوب استفاده شده است. اتصال با یک پاس جوش گوشه ای محیطی، به روش جوشکاری قوسی تنگستنی با گازشبیه سازی ANSYS محافظ، جوشکاری گردیده است. فرآیند جوشکاری به صورت دو بعدی با تقارن محوری، در نرم افزار شده و شار حرارتی ناشی از قوس جوشکاری بصورت تابعی از زمان، به شکل تابع گوسی، بوسیله یک زیر برنامه اعمال گردیده است. برای اعتبارسنجی به نتایج شبیه سازی، توزیع حرارتی در حین جوشکاری به کمک ترموگرافی و تنش پسماند با تکنیک کرنش سنجی سوراخ تحت عملیات حرارتی اندازه گیری شده است. حداکثر تنش پسماند بر اساس معیار تسلیم فون میزز ۱۰۵ مگاپاسکال و حداکثر مقدار تنش پسماند بر اساس معیار شدت تنش ۱۱۵ مگاپاسکال، در ریشه اتصال مشاهده شده % است. حداکثر اختلاف نتایج تحلیل حرارتی و تحلیل مکانیکی به روش المان محدود و تجربی، به ترتیب حدود ۱۱ % و ۱۸ بوده است

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۲۱

حجم :۱٫۰۴MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران