بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست و عایق

بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست و عایق

Inspection and quality control and insulation paint and sandblast_iran-mavad.com

بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست و عایق

شرح:

بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست و عایق: گسترش و ایجاد روز افزون تأسیسات فلزی از یک سو تأمین خواسته های سرمایه گذاران وافزایش طول عمر سازه های فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنیکهای رنگ آمیزی گردیده به طوری که این شاخه تخصصی به چندین شاخه تقسیم می شود که احاطه و اشراف کامل به تمامی جزئیات وروشهای مختلف بطور کامل برای ناظرین و بازرسان پس از مدتها مطالعه و تجربه عملی نیز حاصل نشو د.ولی هدف کلیه روشهای فوق بر پایه و اصول مشخصی استوار است که شناخت و رعایت اصول فوق دردست یابی به روش مطلوب نقش تعیین کننده خواهد داشت .مقاله حاضر به منظور آشنایی با روشهای صحیح انجام این کار با توجه به تجربیات بدست آمده در این زمینه نگاشته شده و امید است بتواند اندکی به انجام هر چه بهتر اجرا شدن و بالا بردن کیفیت عملیات فوق جهت افزایش طول عمر و کارآیی ساز ههای فلزی کمک مؤثری داشته باشد. بازرسی آماده سازی سطح:الف – آماده سازی سطح باید در هوای خشک انجام شود . اگر دمای هوا در حدود نقطه شبنم باشد . سطح سندبلاست سریعًا زنگ میزند.ب – قبل از بازرسی سطح سندبلاست شده باید با هوای فشرده گرد و خاک آن تمیز شود . تمام گوشه ها و لبه ها باید بدقت بازرسی شود.ج – در صورت تأیید سندبلاست سطح باید سریعًا پرایمرآن اجرا شود.ح – در صورتیکه سطح آماده سازی شده در معرض باران قرار گیرد مجددًا سطح باید آماده سازی شود.خ – اگر زبری سطح خیلی زیاد باشد با یک لایه نازک پرایمراز زنگ زدگی جلوگیری نمی شود بنا براین یک لایه ضخیم مورد نیاز است .د – آثار شکستگی ماسه روی سطح سندبلاست شده را با برس سیمی و سمباده باید خوب تمیز تا از تاول زدگی پرایمرجلوگیری شود.ذ – ماسه سندبلاست باید کاملا خشک باشد.ه – جنس ماسه ها باید از نوع شکسته و دانه بندی شده و از نوع سیلیس باشند.و – زمان بین اتمام سند بلاست و اجرای اولین لایه رنگ یاید کمتر از ۴ ساعت باشدن – خصوصیات و کیفیت آماده سازی سطح را تشخیص و با ابزارآلات مخصوص آماده سازی سطح را کنترل نماید . فایل زیر حاوی کتاب  بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست و عایق است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۹۰

حجم :۹٫۷MB

لینک دانلود

بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست و عایق

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
4.2
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران