ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی

ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی

 

شرح :

فرایند اصطکاکی،اغتشاشی یکی از روش هایی است که می توان از آن برای ایجاد کامپوزیت های سطحی استفاده ایجاد شد. نتایج حاصل از SiC کرد. به همین منظور در تحقیق حاضر لایه کامپوزیت سطحی با استفاده از ذرات متالوگرافی نمونه ها نشان داد که با افزایش تعداد پاس های فرایند پراکندگی ذرات یکنواخت تر شده است. همچنین باعث افزایش قابل توجه SiC فرایند اصطکاکی اغتشاشی باعث کاهش اندازه دانه ها شد. استفاده از ذرات سرامیکی سختی نمونه ها شد. همچنین در این تحقیق تأثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی و کامپوزیت سازی سطحی بر روی داکتیلیته بررسی شد و نتایج نشان داد که در اثر کامپوزیت سازی داکتیلیته کاهش یافته اما با افزایش تعداد پاس ها داکتیلیته بهبود یافته است.که در این مقاله  ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی  توضیح داده شده است. فرایند اصطکاکی،اغتشاشی یکی از روش هایی است که می توان از آن برای ایجاد کامپوزیت های سطحی استفاده ایجاد شد. نتایج حاصل از SiC کرد. به همین منظور در تحقیق حاضر لایه کامپوزیت سطحی با استفاده از ذرات متالوگرافی نمونه ها نشان داد که با افزایش تعداد پاس های فرایند پراکندگی ذرات یکنواخت تر شده است. همچنین باعث افزایش قابل توجه SiC فرایند اصطکاکی اغتشاشی باعث کاهش اندازه دانه ها شد. استفاده از ذرات سرامیکی سختی نمونه ها شد. همچنین در این تحقیق تأثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی و کامپوزیت سازی سطحی بر روی داکتیلیته بررسی شد و نتایج نشان داد که در اثر کامپوزیت سازی داکتیلیته کاهش یافته اما با افزایش تعداد پاس ها داکتیلیته بهبود یافته است.که در این مقاله  ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی  توضیح داده شده است.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :‌ ۰,۸۲MB

لینک دانلود

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران