اندازه گیری ذرات با روش های BET, SAXS, SLS, …

اندازه گیری ذرات با روش های

BET, SAXS, SLS, …

Particle Size Determine Methods_iran-mavad.com

شرح:

اندازه گیری ذرات با روش های BET, SAXS, SLS, … :اندازهٔ ذرات کروی همگن بطور یکتا توسط قطر آنها تعیین می‌شود. در ذرات فشردهٔ منتظم مانند مکعب‌ها یا چهاروجهی‌های منتظم، یک دیمانسیون می‌تواند سایز ذره را مشخص کند. در برخی از ذرات لازم است که بیش از یک دیمانسیون مشخص شود. مثلاً برای یک مخروط اندازهٔ قطر مخروط و ارتفاع لازم است در حالی که برای یک مکعب، ۳ دیمانسیون لازم است.از میان روش‌های اندازه‌گیری، قطر کرهٔ با حجم معادل بیشتر به کار برده می‌شود. در اینصورت یک مکعب واحد حجمی برابر با کره‌ای به قطر ۱/۲۴ دارد. بنابراین اندازهٔ بدست آمده برای سایز ذرات به خاصیت اندازه‌گیری شده وابسته است. اگر مساحت معادل ملاک قرار گیرد، کره‌ای با قطر ۱/۳۸ سطحی برابر با مکعب واحد دارد. انتخاب این معیار به کاربرد نهایی ذرات وابسته است. روشهای اندازه گیری قطر دانه‌ها گرانومتری یا اندازه گیری قطر ذرات عبارت است از اندازه گیری تراکم ذرات در قطرهای مختلف. روشهای اندازه گیری برای قطرهای مختلف ذرات متفاوتند و دقت در عمل نسبت عکس با قطر ذره مورد مطالعه دارد، یعنی هر قدر ذرات کوچکتر باشند دقت در اندازه گیری بیشتر و مطالعه مشکل تر خواهد بود. این کتاب به روش های اندازه گیری دانه از جمله BET, SAXS, SLS,PCS, DLS پرداخته و هر یک از روش ها ، مزایا و معایبو همچنین کاربردهای آن ها را صورت مفصل شرح داده است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات:۷۰

حجم ۲٫۲۹MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط  
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران