اصول آنالیز خستگی فلز (Julie A.Bannantine)

 Fundamentals Metal Fatigue Analysis

Julie A.Bannantine

Fundamentals Metal Fatigue Analysis _iran-mavad.com

شرح:

اصول آنالیز خستگی فلز (Julie A.Bannantine) :  خستگی فلزات (Metals Fatigue) وقتی اتفاق می افتد که فلز تحت تنش تکراری یا نوسانی قرار گیرد که منجر به شکست ناگهانی قطعه می گردد. با پیشرفت صنعت و افزایش تعداد وسایلی از قبیل خودرو، هواپیما، کمپرسور، پمپ توربین و غیره که تحت بارگذاری تکراری و ارتعاشی هستند، خستگی بیشتر متداول شده و اکنون چنین برداشت می شود که عامل حداقل ۹۰ درصد شکست های ناشی از دلایل مکانیکی حین کار، خستگی باشد. به طور کلی شکست هایی که در شرایط بارگذاری دینامیک رخ می دهند، شکست های خستگی نامیده می شوند. هیچگونه تغییر واضحی در ساختار فلزی که به علت خستگی می شکند، وجود ندارد تا بتوان به عنوان مدرکی برای شناخت دلایل خستگی از آن استفاده کرد. دلیل عمده خطرناک بودن شکست خستگی این است که بدون آگاهی قبلی و قابل رویت بودن اتفاق می افتد. خستگی به صورت شکستی با ظاهر ترد، بدون هیچگونه تغییر شکل ناخالص در شکست، نتیجه می شود. معمولاً شکست خستگی از ظاهر سطح شکست تشخیص داده می شود، که از یک ناحیه همواره حاصل از عمل سایش با اشاعه ترک در مقطع و یک ناحیه ناهموار که در هنگام عدم تحمل بار توسط مقطع، در قطعه به صورت نرم شکسته شده است، تشکیل می شود. غالباً پیشرفت شکست توسط یک دسته حلقه نشان داده می شود، که از نقطه شروع شکست به طرف داخل پیشرفت می کند. شکل زیر چگونگی گسترش ترک و شکست ناگهانی یک نمونه را نشان می دهد.خستگی بیشتر متداول شده و اکنون چنین برداشت می شود که عامل حداقل ۹۰ درصد شکست های ناشی از دلایل مکانیکی حین کار، خستگی باشد. شکست خستگی به شکست هایی که در شرایط بارگذاری دینامیک رخ می دهد، اطلاق می شود. هیچگونه تغییر واضحی در ساختار فلزی که به علت خستگی می شکند، وجود ندارد تا بتوان به عنوان مدرکی برای شناخت دلایل خستگی از آن استفاده کرد. مراحلی که در ایجاد خستگی نقش دارند :سخت شدن و نرم شدن، جوانه زنی ترک،رشد ترک، رشد سریع ترک و شکست است. ضرورت انجام تست خستگی : گسیختگی های مکانیکی ،زیانهای جانی و مالی بیشماری را در طول تاریخ برجای گذاشته است . گسیختگیهای ناشی از بارگذاری تکراری که همان خستگی می باشد ، حداقل نیمی از این گسیختگیهای مکانیکی را موجب گردیده است . اهمیت این گسیختگیهای ناشی از خستگی قطعات،موجب میگردد تا یک مهندس طراح در تشخیص پارامترهای وابسته به مسئله خستگی بیشتر دقت کند . و این امر ممکن نیست مگر در سایه انجام آنالیزهای کامل خستگی که اگر چه درمراحل اولیه هزینه ساز باشد لیکن در دراز مدت « ارزانترین » محسوب میشود . و این همان ضرورت انجام تست خستگی میباشد .

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۳۳

حجم :۲٫۱۸MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتب
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران