اثرات اکسیدکروم بر روی رفتارزینتر و ریزساختار کامپوزیت Al2O3_10ZrO2

اثرات اکسیدکروم بر روی رفتارزینتر و ریزساختار کامپوزیت Al2O3_10ZrO2

Effects of chromium oxide(Cr2O3)on sintere behavior and microstructure of the composite Al2O3-10ZrO2
sample article

شرح :

اثرات اکسیدکروم بر روی رفتارزینتر و ریزساختار کامپوزیت Al2O3_10ZrO2 : در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر افزودن اکسید کروم برروی رفتار زینتر و ریزساختار  از آسیابکاری مکانیکی استفاده گردید. بدین منظور از پودر های آلومینا و زیرکونیا به عنوان مواد اولیه و از پودر اکسیدکروم به عنوانماده افزودنی استفاده شد. تمام کامپوزیت  های آلومینا زیرکونیا دارای زیرکونیا ثابت برابر با ۱۰ درصدوزنی دارندو اکسیدکروم در ۶ / ۰ درصدوزنی به نمونه های کامپوزیت افزوده شد. پودرهای هر کامپوزیت بصورت  محوری تحت فشار ۳۰۰ مگاپاسکال درون قالب قرص مانند قرار گرفت، سپس نمونه ها در دمای ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت درون کوره تحت تف  جوشی قرار گرفتند. در شناسایی فازها از پراش اشعه ایکس وبرای بررسی ریزساختارها از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. چگالی و سختی نمونه ها با  افزودن اکسیدکروم با افزایش دما افزایش یافته و حداکثر چگالی و سختی برای نمونه ای در دمای ۱۵۰۰ و به ترتیب برابر ۳/۳۹ گرم بر سانتیمترمکعب و ۱۱۵۱HV بدست  آمد.

کلمات کلیدی: کامپوزیت آلومینا زیرکونیا، ریزساختار، اکسیدکروم، تف جوشی

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۴۵۸KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران