آزمون های غیر مخرب – فیلم های پرتونگاری صنعتی (ISIRI 8833-2)

آزمون های غیر مخرب – فیلم های پرتونگاری صنعتی

ISIRI 8833-2

Non-destructive testing2_iran-mavad.comشرح :  

فیلم های پرتونگاری صنعتی :  هدف این قسمت از استاندارد ملی ایران، تعیین کارایی سیستم های فیلم است و برای رده بندی سیستم های فیلم همراه با صفحات تشدیدکننده سربی مشخص در پرتونگاری صنعتی (آزمون های غیرمخرب) به کار می رود. این استاندارد ملی جهت حصول اطمینان از تطابق کیفیت تصویر پرتونگاشت ها – تا حدی که از سیستم فیلم متأثر می شود – با الزامات سایر استانداردها، همچون استاندارد ملی ۸۸۳۲ تهیه شده است. این قسمت از استاندارد ملی ایران برای رده بندی فیلم های همراه با صفحات تشدید کننده فلوئورسان به کار نمی رود. روش های ارزیابی فرایند تصویر برداری در استاندارد ملی شماره ۸۸۳۳-۲ به طور کامل توضیح داده شده که به وسیله ی آن ها کارایی سیستم های فیلم با شرایط معین در صنعت قابل کنترل خواهد بود. استاندارد ملی شماره ۸۸۳۳-۲ به توصیف روشی اجرایی برای کنترل سیستم های فراوری فیلم می پردازد که توسط کاربر از طریق فراوری نوار فیلم های پیش پرتو دیده ی کالیبره شده صورت می گیرد. نوار فیلم ها با پرتوهای ایکس پرتودهی شده و با گواهی نامه ای از طرف سازنده ی نوار فیلم همراه هستند. کاربر در سیستم خود نوار فیلم های پیش پرتو دیده را فراوری کرده و نتایج را ثبت می کند.

قسمت اول : رده بندی سیستم های فیلم برای پرتونگاری صنعتی

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۰

حجم : ۵۷۲KB

لینک دانلود

قسمت دوم : کنترل فراوری فیلم با استفاده از مقادیر مرجع

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۷

حجم : ۵۳۲KB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط

.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران