تازه های علمی | صفحه 5 از 9 | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک
کربن به سختی سنگ اما الاستیک

کربن به سختی سنگ اما الاستیک

یک تیم از دانشمندان دانشگاه yanshan و موسسه علمی Carnegie یک شکل از کربن فوق سخت ،سبک وزن که الاستیک و رسانای الکتریسیته است را توسعه داده است.

روشی جدید برای تشخیص گرافن

روشی جدید برای تشخیص گرافن

دانشمندان یک روش جدید برای تشخیص خواص گرافن بدون استفاده از اتصالات الکتریکی مخرب ، به آنها اجازه بررسی هر دو مقاومت و ظرفیت کوانتومی گرافن

تولید باتری از زباله بطری های شیشه ای

تولید باتری از زباله بطری های شیشه ای

محققان از دور ریز بطری های شیشه ای و فرآیند ارزان شیمیایی به منظور ساخت آند های نانوسیلیکونی برای کابرد باتری های یون-لیتیم استفاده کرده اند.باتری ها در