نانومواد | نانوفناوری | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی nano material
مقدمه ای بر نانوفناوری

مقدمه ای بر نانوفناوری

مقدمه ای بر نانوفناوری : در بسیاری از مقالات و منابع فناوری نانو، نانوساختارها را مترادف و هم‌معنی نانومواد در نظر می‌گیرند